« Psal 86:12 Księga Psalmów 86:13 Psal 86:14 » 

1.PS.FLORIAŃSKI(85:12) bo miłosierdzie twoje wielikie jest nade mną i wytargł jeś duszę moję z piekła niższego.
2.PS.PUŁAWSKI(85:12) bo miłosierdzie twe wielikie jest nade mną i wytargł jeś duszę moję z piekła niższego.
3.WUJEK.1923Bo miłosierdzie twoje wielkie jest nademną: i wyrwałeś duszę moję z niższego piekła.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ miłosierdzie twoje wielkie jest nademną, a tyś wyrwał duszę moję z dołu głębokiego.
5.GDAŃSKA.2017Bo wielkie jest twoje miłosierdzie dla mnie; ty ocaliłeś moją duszę z najgłębszego piekła.
6.GÖTZE.1937Albowiem dobroć Twoja wielka jest względem mnie, i Tyś wybawił duszę moją z głębi otchłani.
7.CYLKOWBo łaska Twoja wielka dla mnie, ocaliłeś duszę moję z otchłani głębokiéj.
8.KRUSZYŃSKIAlbowiem miłosierdzie Twoje nademną jest wielkie, i tyś wyrwał duszę moją z otchłani głębokiej.
9.ASZKENAZY Gdyż wielką łaska Twa nademną i wyrwałeś mą duszę z najgłębszej przepaści.
10.SZERUDAbo wielka jest łaska Twoja dla mnie: Wyrwałeś duszę moją z głębokiej krainy umarłych
11.TYSIĄCL.WYD1(85:13) bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i duszę moją wyrwałeś z Otchłani.
12.TYSIĄCL.WYD5bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu.
13.BRYTYJKAPonieważ wielka jest łaska twoja dla mnie: Wybawiłeś duszę moją z głębin krainy umarłych.
14.POZNAŃSKABo wielkie jest miłosierdzie Twoje nade mną: wyrwałeś moją duszę z głębin Szeolu.
15.WARSZ.PRASKATyś mnie bowiem wydobył z samego dna otchłani i okazałeś mi wielkie miłosierdzie Twoje.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wielka jest Twoja łaska względem mnie; ocaliłeś mą duszę z głębokiej otchłani.
17.EIB.BIBLIA.2016Okazałeś mi wielką łaskę, Wydobyłeś mą duszę z głębin świata zmarłych.