« Psal 86:14 Księga Psalmów 86:15 Psal 86:16 » 

1.WUJEK.1923A ty, Panie, Bóg litościwy i miłościwy, cierpliwy i wielce miłosierny i prawdziwy:
2.GDAŃSKA.1881Ale ty, Panie, Boże miłosierny i litościwy, i nierychły ku gniewu, i wielce miłosierny, i prawdziwy!
3.GDAŃSKA.2017Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy.
4.GÖTZE.1937Ale, Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielkim w dobroci i prawdzie.
5.CYLKOWA Ty Panie, Pan miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, pełen litości i prawdy.
6.KRUSZYŃSKIA Tyś, Panie, Bogiem miłosierdzia i litości, daleki od grzechu, a wielce miłosierny i wierny.
7.ASZKENAZY Tyś wszak Panie wszechmocny jest litościwy i miłościwy, powściągliwy wielce a pełen łaski i prawdy.
8.SZERUDAAle Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu i pełnym łaski oraz wierności.
9.TYSIĄCL.WYD1(85:15) Aleś Ty, Panie, Bóg miłosierny i łaskawy, do gniewu nieskory, bardzo łagodny i wierny.
10.TYSIĄCL.WYD5Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łagodnym, nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność.
11.BRYTYJKATy zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym.
12.POZNAŃSKALecz Ty, o Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu i wielce dobrotliwym, i wiernym.
13.WARSZ.PRASKAAle Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i dobrym, do gniewu nieskorym, przebogatym w łaskę i wierność.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, pełnym litości i prawdy.
15.EIB.BIBLIA.2016Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność.