« Psal 86:5 Księga Psalmów 86:6 Psal 86:7 » 

1.WUJEK.1923Wysłuchaj, Panie, modlitwę moję, a przypilnuj głosu prośby mojéj.
2.GDAŃSKA.1881Wysłuchajże, Panie! modlitwę moję, a posłuchaj pilnie głosu prośby mojej.
3.GDAŃSKA.2017Wysłuchaj, PANIE, mojej modlitwy i zważ na głos mojego błagania.
4.GÖTZE.1937Zważ, o Panie, na modlitwę moją, a słuchaj głosu błagania mego.
5.CYLKOWWysłuchaj Boże modlitwę moję, i bacz na głos błagania mojego.
6.KRUSZYŃSKIWeź w uszy, Panie, modlitwę moją, i wysłuchaj pilnie głosu prośby mojej.
7.ASZKENAZY Wysłuchaj Jehowo modlitwy mej i zważ na głos moich próśb błagalnych.
8.SZERUDAWysłuchajże, Panie, modlitwy mojej i zważ pilnie na moje głośne błagania!
9.TYSIĄCL.WYD5Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby!
10.BRYTYJKAWysłuchaj, Panie, modlitwy mojej I zważ na głośne błaganie moje!
11.POZNAŃSKAWysłuchaj, Jahwe, modlitwy mojej i zważ na moje głośne błagania!
12.WARSZ.PRASKAO Panie, wysłuchaj modlitwy mojej i zważ na moje błagania.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wysłuchaj moją modlitwę, WIEKUISTY, oraz zwróć uwagę na głos mojego błagania.