« Psal 86:7 Księga Psalmów 86:8 Psal 86:9 » 

1.WUJEK.1923Niemasz tobie podobnego między bogi, Panie, i niemasz według uczynków twoich.
2.GDAŃSKA.1881Nie masz żadnego podobnego tobie między bogami, o Panie! i nie masz takowych spraw, jako są twoje.
3.GDAŃSKA.2017Nie ma wśród bogów podobnego tobie, Panie, i nie ma dzieł takich jak twoje.
4.GÖTZE.1937Tobie, Panie, nikt nie jest równy pomiędzy bogami, i niczego porównać nie można z uczynkami Twojemi.
5.CYLKOWNikt nie dorówna Tobie pomiędzy bóztwami Panie, nic nie dorówna dziełom Twoim.
6.KRUSZYŃSKINiemasz podobnego Tobie między bogami, Panie, niemasz spraw, jak Twoje.
7.ASZKENAZY Niemasz jako Ciebie między bogami, o Panie i niemasz jako dzieła Twoje!
8.SZERUDANie ma równego Tobie między bogami, Panie, i nic nie dorówna dziełom Twoim.
9.TYSIĄCL.WYD5Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani czegoś takiego jak Twoje dzieło.
10.BRYTYJKANie ma równego tobie między bogami, Panie, I nie ma takiego dzieła, jak twoje.
11.POZNAŃSKANie ma wśród bogów żadnego Tobie równego, Panie, i nic nie dorówna dziełom Twoim.
12.WARSZ.PRASKAO Panie, nie masz sobie równego pośród wszystkich bogów i równych sobie nie mają dzieła, których Ty dokonałeś.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt Ci nie dorówna pomiędzy bóstwami, Panie; nic nie dorówna Twoim dziełom.