« Psal 86:8 Księga Psalmów 86:9 Psal 86:10 » 

1.WUJEK.1923Wszyscy narodowie, któreśkolwiek stworzył, przyjdą, a pokłonią się przed tobą, Panie, i będą sławić imię twoje.
2.GDAŃSKA.1881Wszystkie narody, któreś ty stworzył, przychodząc kłaniać się będą przed obliczem twojem, Panie! i wielbić będą imię twoje.
3.GDAŃSKA.2017Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i oddadzą ci pokłon, Panie, i będą wielbić twoje imię;
4.GÖTZE.1937Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przyjdą i przed Tobą modlić się będą, Panie, i uczczą imię Twoje.
5.CYLKOWWszystkie ludy któreś stworzył, przyjdą i ukorzą się przed Tobą Panie, i cześć złożą imieniu Twojemu.
6.KRUSZYŃSKIWszystkie narody, któreś uczynił, przybędą i pokłonią się przed obliczem Twojem, Panie! i uwielbią imię Twoje.
7.ASZKENAZY Wszystkie narody, któreś uczynił, przyjdą i pokłonią się przed Twem obliczem, o Panie i cześć oddadzą Twojemu imieniu.
8.SZERUDAWszystkie ludy, któreś Ty stworzył, przyjdą i kornie kłaniać się będą Tobie, Panie, i wielbić będą imię Twoje.
9.TYSIĄCL.WYD1(85:9) Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś, i będą Cię, Panie, wielbiły, i będą głosiły Twe imię.
10.TYSIĄCL.WYD5Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś, i Tobie, Panie, pokłon oddadzą, i będą sławiły Twe imię.
11.BRYTYJKAWszystkie narody, któreś Ty stworzył, Przyjdą i kłaniać się będą tobie, Panie, I wielbić imię twoje.
12.POZNAŃSKAWszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą, by upaść przed Tobą, Panie, i oddać chwałę Twojemu Imieniu.
13.WARSZ.PRASKAPrzychodzą wszystkie narody i modlą się do Ciebie, i cześć oddają, Panie, imieniu Twojemu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystkie ludy, które stworzyłeś, przyjdą oraz przed Tobą się ukorzą, Panie, złożą cześć Twojemu Imieniu.
15.EIB.BIBLIA.2016Przybędą wszystkie narody stworzone przez Ciebie I pokłonią się, Panie, przed Twoim obliczem - Oddadzą chwałę Twojemu imieniu.