« Psal 86:8 Księga Psalmów 86:9 Psal 86:10 » 

1.PS.FLORIAŃSKI(85:8) Wszystcy pogani, ktorekoli jeś uczynił, przydą i kłaniać sie będą przed tobą, Gospodnie, i sławić będą imię twoje,
2.PS.PUŁAWSKI(85:8) Wszystcy pogani, jeżeś uczynił, przydą i kłaniać sie będą przed tobą, Boże, i chwalić będą imię twoje,
3.WUJEK.1923Wszyscy narodowie, któreśkolwiek stworzył, przyjdą, a pokłonią się przed tobą, Panie, i będą sławić imię twoje.
4.GDAŃSKA.1881Wszystkie narody, któreś ty stworzył, przychodząc kłaniać się będą przed obliczem twojem, Panie! i wielbić będą imię twoje.
5.GDAŃSKA.2017Wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i oddadzą ci pokłon, Panie, i będą wielbić twoje imię;
6.GÖTZE.1937Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, przyjdą i przed Tobą modlić się będą, Panie, i uczczą imię Twoje.
7.CYLKOWWszystkie ludy któreś stworzył, przyjdą i ukorzą się przed Tobą Panie, i cześć złożą imieniu Twojemu.
8.KRUSZYŃSKIWszystkie narody, któreś uczynił, przybędą i pokłonią się przed obliczem Twojem, Panie! i uwielbią imię Twoje.
9.ASZKENAZY Wszystkie narody, któreś uczynił, przyjdą i pokłonią się przed Twem obliczem, o Panie i cześć oddadzą Twojemu imieniu.
10.SZERUDAWszystkie ludy, któreś Ty stworzył, przyjdą i kornie kłaniać się będą Tobie, Panie, i wielbić będą imię Twoje.
11.TYSIĄCL.WYD1(85:9) Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś, i będą Cię, Panie, wielbiły, i będą głosiły Twe imię.
12.TYSIĄCL.WYD5Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś, i Tobie, Panie, pokłon oddadzą, i będą sławiły Twe imię.
13.BRYTYJKAWszystkie narody, któreś Ty stworzył, Przyjdą i kłaniać się będą tobie, Panie, I wielbić imię twoje.
14.POZNAŃSKAWszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą, by upaść przed Tobą, Panie, i oddać chwałę Twojemu Imieniu.
15.WARSZ.PRASKAPrzychodzą wszystkie narody i modlą się do Ciebie, i cześć oddają, Panie, imieniu Twojemu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystkie ludy, które stworzyłeś, przyjdą oraz przed Tobą się ukorzą, Panie, złożą cześć Twojemu Imieniu.
17.EIB.BIBLIA.2016Przybędą wszystkie narody stworzone przez Ciebie I pokłonią się, Panie, przed Twoim obliczem - Oddadzą chwałę Twojemu imieniu.