« Przys 9:15 Księga Przysłów 9:16 Przys 9:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto jest maluczki, niechaj zstąpi do mnie: a głupcowi rzekła:
2.GDAŃSKA.1881Ktokolwiek jest prostakiem, wstąp sam; a do głupiego mówi:
3.GDAŃSKA.2017Ktokolwiek jest prosty, niech wstąpi; a do nierozumnego mówi:
4.KRAMSTUCK"Kto nie rozsądny, niechaj tu wejdzie, i kto nierozumny" mówi do niego:
5.CYLKOWKto bezrozumny? niechaj wstąpi tu! A kto bezmyślny do tego powiada:
6.TYSIĄCL.WYD5Niech zboczy tu niedoświadczony. Odzywa się do nierozważnego:
7.BRYTYJKAKto niedoświadczony, niech tu wejdzie. A do nierozumnego mówi:
8.POZNAŃSKAKto niedoświadczony, niechaj tu przybywa! A do tego, komu nie dostaje rozumu, rzecze:
9.WARSZ.PRASKAWszyscy niedoświadczeni, chodźcie do mnie, a do niedość rozsądnych tak mówi:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto bezrozumny, niech tu wstąpi! A kto bezmyślny, do tego powiada:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKto prosty, niech tu wejdzie! A do tego, któremu brak rozumu, mówi: