« Przys 9:2 Księga Przysłów 9:3 Przys 9:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Posłała dziewki swe, (aby przyzwały), na zamek i na mury miejskie:
2.GDAŃSKA.1881A rozesłała dzieweczki swoje, woła na wierzchach najwyższych miejsc w mieście, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Rozesłała swoje służące, woła na szczytach najwyższych miejsc miasta:
4.KRAMSTUCKRozsyła swe dziewice, ogłasza na wysokich szczytach miasta:
5.CYLKOWWyprawiła służebnice swoje i wzywa, stojąc na wierzchołku wyżyn miasta.
6.TYSIĄCL.WYD5Służące odesłała i woła na wyżynnych miejscach miasta:
7.BRYTYJKAWysłała swoje służebnice, zaprasza ze wzgórz miasta:
8.POZNAŃSKARozesłała swoje służebnice i nawołuje na najbardziej wyniosłych miejscach w mieście:
9.WARSZ.PRASKARozesłała swoje służebnice i tak zapraszała z wyżyn miasta:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wysłała Swoje służebnice i wzywa, stojąc na wierzchołku wyżyn miasta:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi rozesłała służące z wieścią na wzgórza miasta: