« Mat 26:11 Ewangelia Mateusza 26:12 Mat 26:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo lejąc ta wódkę tę na ciało moje, ku pogrzebieniu mnie uczyniła.
2.WUJEK.1923Bo ta wylawszy ten olejek na ciało moje, uczyniła na pogrzeb mój.
3.RAKOW.NTBo iż ta wylała maść tę na ciało me, na pogrzebienie moje to uczyniła.
4.GDAŃSKA.1881Bo ona wylawszy tę maść na ciało moje, uczyniła to, gotując mię ku pogrzebowi.
5.GDAŃSKA.2017Bo ona, wylewając ten olejek na moje ciało, zrobiła to, aby przygotować mnie na mój pogrzeb.
6.SOŁOWEYCZYK.MATBo ta wylawszy ten olejek na ciało moje, uczyniła to na pogrzeb mój.
7.SZCZEPAŃSKIona zaś, wylewając ten olejek wonny na Ciało moje, uczyniła to ze względu na blizki mój pogrzeb.
8.GRZYM1936Wylewając mi ten olejek na głowę, namaściła ona moje ciało na pogrzeb.
9.DĄBR.WUL.1973Ona bowiem, wylewając ten olejek na ciało moje, uczyniła to na pogrzeb mój.
10.DĄBR.GR.1961Ona bowiem, wylewając ten olejek na ciało moje, uczyniła to na pogrzeb mój.
11.TYSIĄCL.WYD5Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła.
12.BRYTYJKABo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb.
13.POZNAŃSKAOna zaś, skropiwszy tym olejkiem moje ciało, oddała Mi ostatnią posługę.
14.WARSZ.PRASKAWylewając ten olejek na moje ciało, zrobiła to na moje pogrzebanie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż ona, kiedy wylała tę maść na moje ciało, zrobiła mi to ku pogrzebowi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOna natomiast, wylewając ten olejek na moje ciało, przygotowała je na mój pogrzeb.
17.TOR.NOWE.PRZ.Bo ona, wylewając ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb.