« Mat 26:12 Ewangelia Mateusza 26:13 Mat 26:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie mówię wam, iż gdzie przepowiedano będzie to Ewanielion po wszytkiem świecie, mówiono będzie i co uczyniła ta na pamięć jej.
2.WUJEK.1923Zaprawdę mówię wam: Gdziekolwiek będzie przepowiadana ta Ewangelia po wszystkim świecie, i co ta uczyniła, będzie powiadano na jéj pamiątkę.
3.RAKOW.NTAmen mówię wam: Gdziebykolwiek obwoływana była Ewanielia ta po wszytkim świecie, i to co uczyniła ta, będzie powiedano na pamiątkę jej.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek będzie kazana ta Ewangielija po wszystkim świecie, i to będzie powiadano, co ona uczyniła, na pamiątkę jej.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta ewangelia, będzie się też opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła.
6.SOŁOWEYCZYK.MATZaprawdę mówię wam; gdziekolwiek będzie przepowiadana ta Ewangelia po wszystkim świecie, i co ona uczyniła, będzie powiadano, na jej pamiątkę.
7.SZCZEPAŃSKIZaprawdę powiadam wam: gdzie tylko po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, ku jej pamięci opowiedzą i to, co ona uczyniła.
8.GRZYM1936Powiadam wam, że na całym świecie, gdzie tylko będzie przepowiadana ta Ewangelja, i to zdarzenie będzie opowiadane ku jej pamięci.
9.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po wszystkim świecie głoszona będzie ta Ewangelia, mówić się będzie i o tym, co ona uczyniła: ku jej pamięci.
10.DĄBR.GR.1961Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek, po całym świecie głoszona będzie ta Ewangelia, mówić się będzie i o tym, co ona uczyniła: ku jej pamięci.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę o tym, co uczyniła.
12.BRYTYJKAZaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła.
13.POZNAŃSKAZaprawdę, powiadam wam: Na całym świecie, wszędzie, gdzie będzie głoszona ewangelia, będzie się opowiadać również o tym, co ona uczyniła, na jej pamiątkę.
14.WARSZ.PRASKAZaprawdę mówię wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie głoszona ta Dobra Nowina, będzie również opowiadane na jej pamiątkę to, co uczyniła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek, na całym świecie, będzie głoszona ta Dobra Nowina, także będzie opowiadane na jej pamiątkę to, co ona uczyniła.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZapewniam was, gdziekolwiek na świecie będą głosić dobrą nowinę, opowiadać będą także o tym, co ona uczyniła - na jej pamiątkę.
17.TOR.NOWE.PRZ.Zaprawdę mówię wam: Gdziekolwiek będzie głoszona ta Ewangelia po całym świecie i to, co ona uczyniła, będzie opowiadane na jej pamiątkę.