« Mat 26:14 Ewangelia Mateusza 26:15 Mat 26:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co mi chcecie dać, a ja ji wam wydam? A oni postanowili (dać) mu trzydzieści śrzebrników.
2.WUJEK.1923I rzekł im: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? A oni naznaczyli mu trzydzieści śrebrnych.
3.RAKOW.NTRzekł: Co chcecie mi dać, a ja go wam wydam? a oni stawili mu trzydzieści srebrników.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł im: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? A oni mu odważyli trzydzieści srebrników.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł im: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam; a oni naznaczyli mu trzydzieści srebrnych.
7.SZCZEPAŃSKIi rzekł {im}: Co mi chcecie dać, a ja wam Go wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników.
8.GRZYM1936i rzekł: Co mi dacie, jeśli go wam wydam? Przyrzekli mu trzydzieści srebrników.
9.DĄBR.WUL.1973i rzekł im: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.
10.DĄBR.GR.1961i rzekł: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.
11.TYSIĄCL.WYD5i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.
12.BRYTYJKAI rzekł: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników.
13.POZNAŃSKAi powiedział: - Ile mi dacie, jeśli Go wam wydam? "Oni zaś postanowili dać" mu "trzydzieści srebrników".
14.WARSZ.PRASKAi powiedział im: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni postanowili [dać] mu trzydzieści srebrników.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i powiedział: Co mi chcecie dać, a ja go wam wydam? Więc oni mu odważyli trzydzieści sztuk srebra.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITi powiedział: Co mi dacie za to, że wam Go wydam? Oni zaś odważyli mu trzydzieści srebrników.
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im: Co mi chcecie dać, a ja wam Go wydam. A oni natomiast wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.