« Mat 26:2 Ewangelia Mateusza 26:3 Mat 26:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy zeszli się Arcyoffiarnicy, (i Księża), i starszy ludu, do dwora Arcyoffiarnika, którego zwano Kaiafa.
2.WUJEK.1923Tedy się zebrali przedniejsi kapłani i starsi z ludu do dworu Najwyższego kapłana, którego zwano Kaiphaszem.
3.RAKOW.NTTedy się zgromadzili Przedniejszy Ofiarownicy i uczeni w Piśmie, i starszy z ludu do dworu Przedniejszego Ofiarownika nazwanego Kaiafaszem.
4.GDAŃSKA.1881Tedy się zebrali przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie i starsi ludu do dworu najwyższego kapłana, którego zwano Kaifasz;
5.GDAŃSKA.2017Wtedy to naczelni kapłani, uczeni w Piśmie i starsi ludu zebrali się na dziedzińcu najwyższego kapłana, zwanego Kajfaszem;
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy się zebrali Arcykapłani i starsi ludu do dworu Arcykapłana, którego zwano Kaiphaszem.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas zebrali się przedniejsi kapłani i starsi ludu w domu arcykapłana, nazwiskiem Kajfasza,
8.GRZYM1936Właśnie wtedy zebrali się wyżsi kapłani i książęta ludu w pałacu arcykapłana imieniem Kajfasza i
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy zebrali się przedniejsi kapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana, którego zwano Kajfaszem,
10.DĄBR.GR.1961Wtedy zebrali się przedniejsi kapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana, którego zwano Kajfaszem,
11.TYSIĄCL.WYD5Wówczas to zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana, imieniem Kajfasz,
12.BRYTYJKAW tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kaifasz.
13.POZNAŃSKAWtedy zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana zwanego Kajfaszem
14.WARSZ.PRASKAWtedy to arcykapłani i starsi ludu zebrali się w pałacu najwyższego kapłana, imieniem Kajfasz,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy zostali zebrani przedniejsi kapłani, uczeni w Piśmie i starsi ludu do komnaty arcykapłana, którego zwano Kaifaszem,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie arcykapłani oraz starsi ludu zebrali się na dziedzińcu arcykapłana Kajfasza.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wówczas zebrali się arcykapłani i uczeni w Piśmie, i starsi ludu na dziedzińcu arcykapłana, którego zwano Kajfasz,