« Mat 26:34 Ewangelia Mateusza 26:35 Mat 26:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi jemu Piotr: Chociaby mi przyszło z tobą umrzeć, nie zaprzę się ciebie. A takież i wszytcy uczniowie mówili.
2.WUJEK.1923Rzekł mu Piotr: Choćby mi téż z tobą przyszło umrzeć, nie zaprzę się ciebie. Także i wszyscy uczniowie mówili.
3.RAKOW.NTMówi mu Piotr: Chociażby mi potrzeba z tobą umrzeć, nie zaprzę się ciebie. Także i wszyscy uczniowie rzekli.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu Piotr: Choćbym z tobą miał i umrzeć, nie zaprę się ciebie. Także i wszyscy uczniowie mówili.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedział mu Piotr: Choćbym miał z tobą umrzeć, nie wyprę się ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł mu Piotr: Choćby mi też z tobą przyszło umrzeć, nie zaprzę się ciebie. Także i wszyscy uczniowie mówili.
7.SZCZEPAŃSKIPiotr Mu na to: Choćby mi nawet trzeba umrzeć z Tobą, <napewno> nie zaprę się Ciebie. Podobnie i wszyscy uczniowie mówili.
8.GRZYM1936A Piotr na to: Choćbym miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Tak samo i inni uczniowie mówili.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł mu Piotr: Choćby mi też przyszło umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie.
10.DĄBR.GR.1961Rzecze mu Piotr: Choćby mi też przyszło umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie.
11.TYSIĄCL.WYD5Na to Piotr: Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Podobnie też mówili wszyscy uczniowie.
12.BRYTYJKARzecze mu Piotr: Choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie.
13.POZNAŃSKAMówi Mu Piotr: - Chociaż miałbym umrzeć z Tobą, nie zaprę się Ciebie. To samo mówili wszyscy uczniowie.
14.WARSZ.PRASKAA Piotr odpowiedział: Choćbym miał umrzeć z Tobą, nie zaprę się Ciebie. I wszyscy uczniowie mówili to samo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Piotr mu powiedział: Choćbym miał z tobą umrzeć, bylebym się ciebie nie zaparł. I podobnie mówili wszyscy uczniowie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITChoćby przyszło mi wraz z Tobą umrzeć - zarzekał się Piotr - na pewno się Ciebie nie wyprę. Podobne zapewnienia padły ze strony pozostałych uczniów.
17.TOR.NOWE.PRZ.Piotr mówi Mu: Nawet jeśli trzeba by było umrzeć z Tobą, na pewno nie wyprę się Ciebie. Podobnie powiedzieli i wszyscy uczniowie.