« Mat 26:35 Ewangelia Mateusza 26:36 Mat 26:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy przyszedł znimi Jezus do miesca które zową Gethsemani, i mówi uczniom swym: Siedźcie tu, aż odszedszy pomodlę się tam.
2.WUJEK.1923Tedy przyszedł Jezus z nimi do wsi, którą zowią Gethsemani, i rzekł uczniom swoim: Siedźcie tu, aż pójdę ondzie i będę się modlił.
3.RAKOW.NTTedy przychodzi z nimi Jezus do folwarku nazwanego Gethsemane; i mówi uczniom: Siedźcie tu, aż odszedszy, będę się modlił tam.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przyszedł Jezus z nimi na miejsce, które zwano Gietsemane, i rzekł uczniom: Siądźcież tu, aż odszedłszy, będę się tam modlił.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce zwane Getsemani i powiedział do uczniów: Siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy przyszedł Jezus z niemi do wsi, którą zowią Gethsemani; i rzekł uczniom swoim: Siedźcie tu, aż ja szedłszy będę się tam modlił.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas przyszedł Jezus z nimi do zagrody, zwanej Getsemani, i rzekł do uczniów (swych): Usiądźcie tutaj; Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.
8.GRZYM1936Stąd poszedł Jezus z nimi na miejsce, zwane Getsemani, i powiedział uczniom: Zostańcie tutaj, a Ja pójdę tam modlić się.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości wiejskiej, którą zowią Getsemani, i rzekł uczniom swoim: Zostańcie tu, aż odejdę tam i będę się modlił.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy przybywa Jezus z nimi do miejsca zwanego Getsemani i mówi uczniom: Zostańcie tu, a ja odejdę i będę się modlił.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę.
12.BRYTYJKAWtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi do uczniów: Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.
13.POZNAŃSKAJezus przyszedł z nimi do posiadłości zwanej Gethsemani. I mówi uczniom: - Zostańcie tutaj, aż Ja tam się pomodlę.
14.WARSZ.PRASKAPotem przybył Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i powiedział do uczniów: Zostańcie tu tak długo, jak długo Ja, odszedłszy tam, będę się modlił.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Jezus przychodzi z nimi na miejsce zwane Getsemane, i mówi uczniom: Usiądźcie tu, aż odejdę oraz tam się pomodlę
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób Jezus przybył wraz z uczniami do ogrodu o nazwie Getsemani. Tam powiedział do nich: Usiądźcie tutaj. Ja odejdę nieco dalej. Pomodlę się.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce, które zwano Getsemane, i powiedział uczniom: Usiądźcie tu, podczas gdy ja odejdę, aby tam się modlić.