« Mat 26:41 Ewangelia Mateusza 26:42 Mat 26:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zaś powtóre szedszy modlił się mówiąc: Ojcze mój, jeśli niemożno tej czaszy przeminąć (ode mnie) jedno abym ją pił, niech będzie wola twoja.
2.WUJEK.1923Zasię powtóre odszedł i modlił się, rzekąc: Ojcze mój, jeźli nie może ten kielich odejść, jedno abym go pił, niech się dzieje wola twoja.
3.RAKOW.NTZasię powtóre odszedszy modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może ten kubek przeminąć odemnie, żebych go nie pił, niech się sstanie wola twa.
4.GDAŃSKA.1881Zasię po wtóre odszedłszy, modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeźli mię nie może ten kielich minąć, tylko abym go pił, niech się stanie wola twoja.
5.GDAŃSKA.2017Znowu, po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Mój Ojcze, jeśli ten kielich nie może mnie minąć, tylko abym go wypił, niech się stanie twoja wola.
6.SOŁOWEYCZYK.MATZasię powtóre odszedłszy, modlił się mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może ten kielich odejść, jedno abym go pił: niech się dzieje wola twoja.
7.SZCZEPAŃSKIZnowu oddalił się po raz wtóry, i modlił się mówiąc: Ojcze mój, jeżeli ten {kielich} nie może Mnie minąć, abym go nie pił, niech się stanie wola twoja!
8.GRZYM1936Znowu odszedł od nich i modlił się: Ojcze mój, jeśli ten kielich odejść nie może, pókibym go nie wypił, dziej się wola twoja.
9.DĄBR.WUL.1973I oddalił się powtórnie, i modlił się mówiąc: Ojcze mój, jeżeli kielich ten nie może odejść ode mnie, jeno abym go pił, niech się stanie wola twoja.
10.DĄBR.GR.1961I oddalił się powtórnie, i modlił się mówiąc: Ojcze mój, jeżeli nie może to odejść ode mnie, tylko abym to pił, niech się stanie wola twoja.
11.TYSIĄCL.WYD5Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie <ten kielich> i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!
12.BRYTYJKAZnowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola twoja.
13.POZNAŃSKAI po raz drugi odszedł i tak się modlił: - Ojcze mój, jeśli muszę go wypić, niech spełnia się Twoja wola.
14.WARSZ.PRASKAI po raz drugi odszedł, aby się modlić. I mówił: Ojcze mój! Jeśli ten kielich nie może Mnie ominąć i muszę go wypić, niech się dzieje wola Twoja.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu, kiedy powtórnie odszedł, pomodlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie minąć ten kielich, tylko abym go pił, niech się stanie wola Twoja.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOddalił się po raz drugi. Modlił się: Ojcze mój, jeśli już mam pić z tego kielicha, niech będzie Twoja wola.
17.TOR.NOWE.PRZ.Znów po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może minąć mnie ten kielich, tak abym go nie wypił, niech się stanie wola Twoja.