« Mat 26:72 Ewangelia Mateusza 26:73 Mat 26:74 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A po małem (czasie) przystąpiwszy co stali, rzekli Piotrowi: Prawdziwie i ty z nich jesteś. Bo i mowa twoja jawnym cię czyni.
2.WUJEK.1923A mało potem przystąpili, którzy stali, i rzekli Piotrowi: Prawdziwieś i ty jest z nich; bo i mowa twoja cię wydawa.
3.RAKOW.NTA mało co potym przystąpiwszy tam stojący, rzekli Piotrowi: Prawdziwie i ty z nich jesteś; bo i mowa twoja jawnym cię czyni.
4.GDAŃSKA.1881A przystąpiwszy po małej chwilce ci, co tam stali, rzekli Piotrowi: Prawdziwie i tyś jest z nich; bo i mowa twoja ciebie wydaje.
5.GDAŃSKA.2017Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i powiedzieli do Piotra: Na pewno ty też jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA przystąpiwszy mało potym ci co tam stali, rzekli Piotrowi: Prawdziwieś i ty jest z nich: bo i mowa twoja cię wydawa.
7.SZCZEPAŃSKIA po chwili ci, co stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: W istocie i ty jesteś z ich liczby: wszak nawet twa gwara cię zdradza.
8.GRZYM1936Za chwilę podeszło kilku ze służby do Piotra i zaczęli z nim mówić: I ty też musisz być od nich, bo i mowa twoja cię wydaje.
9.DĄBR.WUL.1973A wkrótce potem przystąpili ci, którzy stali, i rzekli Piotrowi: Prawdziwie i tyś z nich jest, bo i mowa twoja cię zdradza.
10.DĄBR.GR.1961A wkrótce potem przystąpili ci, którzy stali, i rzekli Piotrowi: Pewnie i tyś z nich jest, bo i mowa twoja cię zdradza.
11.TYSIĄCL.WYD5Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo nawet twoja mowa cię zdradza.
12.BRYTYJKAA w chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: Prawdziwie, ty też jesteś z nich; wszak zdradza cię i twoja mowa.
13.POZNAŃSKAWkrótce potem stający tam powiedzieli Piotrowi: - Naprawdę, ty też jesteś (jednym) z nich, bo i twoja wymowa cię zdradza.
14.WARSZ.PRASKAWkrótce potem ci, którzy tam byli, zbliżyli się do Piotra i powiedzieli: Oczywiście jesteś też jednym z nich. Przecież zdradza cię twoja mowa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ci, którzy tam stali, przystąpili po krótkiej chwili i powiedzieli Piotrowi: Prawdziwie i ty jesteś z nich, bo także twoja mowa cię zdradza.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo chwili zaś podeszli stojący tam ludzie i stwierdzili: Ty naprawdę jesteś jednym z nich, zdradza cię sposób mówienia.
17.TOR.NOWE.PRZ.A po chwili zbliżyli się inni przystając, i powiedzieli Piotrowi: Prawdziwie i ty jesteś jednym z nich; bo i mowa twoja ciebie zdradza.