« Mat 26:73 Ewangelia Mateusza 26:74 Mat 26:75 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy naczął się przeklinać i przysięgać, iż nie znam człowieka. I wnet kur zapiał.
2.WUJEK.1923Tedy począł przeklinać i przysięgać, iż nie znał człowieka. A natychmiast kur zapiał.
3.RAKOW.NTTedy się począł przeklinać, i przysięgać: Iż nie znam człowieka. A wnet kur zapiał.
4.GDAŃSKA.1881Tedy się począł przeklinać i przysięgać, mówiąc: Nie znam tego człowieka; a zarazem kur zapiał.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I zaraz zapiał kogut.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy się począł przeklinać i przysięgać, iż nie znał człowieka, a natychmiast kur zapiał.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy zaczął zaklinać się i przysięgać: Nie znam <tego> człowieka! A natychmiast kur zapiał.
8.GRZYM1936On zaś zaczął się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. Wtem nagle kogut zapiał.
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy począł zaklinać się i przysięgać, że nie znał człowieka. A wnet kur zapiał.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy począł zaklinać się i przysięgać: Nie znam człowieka. A wnet kur zapiał.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego Człowieka. A natychmiast zapiał kogut.
12.BRYTYJKAWtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał.
13.POZNAŃSKAWtedy zaczął się zaklinać i przysięgać: - Nie znam tego człowieka. I zaraz zapisał kogut.
14.WARSZ.PRASKAWtedy on zaczął się zaklinać i przysięgać [mówiąc]: Nie znam tego człowieka! I zaraz kur zapiał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy zaczął się zaklinać oraz przysięgać: Nie znam tego Człowieka. I zaraz zapiał kogut.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jednak zaczął zaklinać się i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I wtedy zapiał kogut.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy zaczął ściągać klątwę na siebie i przysięgać: Nie znam tego człowieka; i zaraz zapiał kogut.