« Mat 26:74 Ewangelia Mateusza 26:75 Mat 27:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wspomniał Piotr słowo Jezusowe które mu rzekł, iż pierwej niż kur zapoje, trzy kroć zaprzysz się mnie. I wyszedszy weń płakał gorzko.
2.WUJEK.1923I wspomniał Piotr na słowo Jezusowe, które mu był rzekł: Pierwéj niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. A wyszedłszy z dworu, gorzko płakał.
3.RAKOW.NTI wspomniał Piotr na ono słowo Jezusowe, który mu był powiedział: Iż pierwej niż kur zapoje, trzykroć się mnie zaprzysz; A wyszedszy na dwór płakał gorzko.
4.GDAŃSKA.1881I wspomniał Piotr na słowa Jezusowe, który mu był powiedział: Pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz; a wyszedłszy precz, gorzko płakał.
5.GDAŃSKA.2017I przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI wspomniał Piotr na słowa Jezusowe które mu był powiedział: iż pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. A wyszedłszy z dworu gorzko płakał.
7.SZCZEPAŃSKII przypomniał sobie Piotr słowo, które Jezus wypowiedział: »Zanim kur zapieje, ty się Mnie po trzykroć zaprzesz«. I wyszedłszy stamtąd, gorzko zapłakał.
8.GRZYM1936Wspomniał sobie wtedy Piotr na słowo Jezusowe, kiedy mu przepowiedział: Nim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Wyszedł z pałacu i gorzko sobie zapłakał.
9.DĄBR.WUL.1973I wspomniał Piotr na słowa Jezusowe, które mu był powiedział: Pierwej, nim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.
10.DĄBR.GR.1961I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który był powiedział: Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy stamtąd gorzko zapłakał.
11.TYSIĄCL.WYD5Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który powiedział: Nim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.
12.BRYTYJKAI wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał.
13.POZNAŃSKAA Piotr przypomniał sobie słowa Jezusa, który powiedział: "Zanim kogut zapieje, ty trzykroć się Mnie zaprzesz". I wyszedłszy za bramę gorzko zapłakał.
14.WARSZ.PRASKAWtedy Piotr przypomniał sobie słowa Jezusa, który powiedział mu: Zanim jeszcze kur zapieje, trzy razy się Mnie zaprzesz. I wyszedłszy na dwór, począł gorzko płakać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Piotr przypomniał sobie słowo Jezusa, który mu oznajmił: Zanim kogut zapieje, trzykrotnie się mnie zaprzesz; po czym wyszedł na zewnątrz oraz gorzko zapłakał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPiotr przypomniał sobie słowa Jezusa: Zanim zapieje kogut, trzy razy się Mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.
17.TOR.NOWE.PRZ.I przypomniały się Piotrowi słowa wypowiedziane do niego przez Jezusa: Zanim zapieje kogut, trzykrotnie się mnie wyprzesz. I wyszedł na zewnątrz, i gorzko zapłakał.