« Iza 63:13 Księga Izajasza 63:14 Iza 63:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako bydlę na polu stępujące. Duch Pański był przewodnikiem jego: takeś przywiódł lud twój, abyś sobie uczynił imię sławne.
2.GDAŃSKA.1881Jako gdy bydlę na dół zstępuje: tak Duch Pański zwolna prowadził z nich każdego; takeś wiódł lud swój, abyś sobie uczynił imię sławne.
3.GDAŃSKA.2017Jak bydło schodzące w dolinę tak Duch PANA spokojnie ich prowadził. Tak prowadziłeś swój lud, aby uczynić sobie chwalebne imię.
4.CYLKOWJako stado w dolinę się spuszczające, duch Wiekuistego do pokoju ich prowadził; takeś prowadził naród Twój, aby uczynić Sobie imię sławne.
5.TYSIĄCL.WYD5Jak bydłu schodzącemu w dół na nizinę Duch Pański dał im wypoczynek. Tak prowadziłeś Twój lud, zyskując sobie imię chwalebne.
6.BRYTYJKAJak bydło, które schodzi w dolinę, tak ich prowadził Duch Pana do odpoczynku. Tak wiodłeś swój lud, aby sobie zapewnić sławne imię.
7.POZNAŃSKAJak trzodę schodzącą w dolinę Duch Jahwe ich wiódł ku wytchnieniu. Tak prowadziłeś swój naród, aby wsławić swe Imię!
8.WARSZ.PRASKAJak bydło schodzi na niziny, tak Duch Pański ich ku wytchnieniu prowadził. W ten sposób Ty prowadzisz Twój naród, sobie samemu gotując chwałę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Duch WIEKUISTEGO prowadził ich do pokoju, jak stado, co spuszcza się w dolinę; tak prowadziłeś Swój naród, by uczynić Sobie sławne Imię.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJak bydło, które się sprowadza w dolinę, tak Duch PANA sprawiał im odpoczynek. Tak właśnie prowadziłeś swój lud, aby zapewnić sobie wielką sławę.