« Iza 63:18 Księga Izajasza 63:19 Iza 64:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Staliśmy się jako na początku, gdyś nie panował nad nami, ani wzywano imienia twego nad nami.
2.GDAŃSKA.1881Myśmy twoi od wieku, a nad tymi nigdyś nie panował, ani wzywano imienia twego nad nimi.
3.GDAŃSKA.2017My jesteśmy twoi. Nad nimi nigdy nie panowałeś ani nie byli nazywani twoimi imieniem.
4.CYLKOW(63:19a) Podobniśmy do tych, nad którymi nigdy nie panowałeś, ani mianowane nie było imię Twoje nad nimi.
5.TYSIĄCL.WYD5(63:19a) Staliśmy się od dawna jak ci, nad którymi Ty nie panujesz i którzy nie noszą Twego imienia.
6.BRYTYJKAStaliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś i którzy nie są nazywani twoim imieniem.
7.POZNAŃSKA(63:19a) I dawno już jesteśmy jak ci, nad którymi nie sprawowałbyś władzy, wśród których Twe Imię nie byłoby wzywane.
8.WARSZ.PRASKA(63:19a) Ty już od dawna rządzić nami przestałeś, my zaś nie nosimy już Twojego Imienia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(63:19a) Jesteśmy podobni do tych, nad którymi nigdy nie panowałeś, ani nad nimi nie było wzywane Twoje Imię.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJest z nami tak, jakbyś od dawna wśród nas nie panował, jakby Twego imienia nie wzywano nad nami.