« Iza 63:4 Księga Izajasza 63:5 Iza 63:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oględowałem się, a nie było pomocnika; szukałem, a nie było, ktoby ratował: i zbawiło mię ramię moje, a rozgniewanie moje to mię wspomogło.
2.GDAŃSKA.1881Lecz gdym widział, że nie było pomocnika, ażem się zdumał, że nikogo nie było, coby mię podparł, przetoż mi wybawienie sprawiło ramię moje, a popędliwość moja, ta mię podparła.
3.GDAŃSKA.2017Rozglądałem się, ale nie było pomocnika, zdumiałem się, że nikogo nie było, kto by mnie podparł. Dlatego moje ramię przyniosło mi zbawienie, a moja zapalczywość – ona mnie podparła.
4.CYLKOWSpojrzałem, ale nie było wybawcy, zdumiałem się, ale nie było ktoby wspierał; więc wspomogło Mi ramię Moje, a uniesienie Moje ono Mnie wsparło.
5.TYSIĄCL.WYD5Rozglądałem się: nikt nie pomagał. Zdumiewałem się: nie było nikogo, kto by podtrzymał. Wówczas moje ramię przyszło Mi z pomocą i podtrzymała Mnie moja zapalczywość.
6.BRYTYJKARozglądałem się lecz nie było pomocnika, zdziwiłem się, że nie było nikogo, kto by mię podparł. Lecz wtedy dopomogło mi moje ramię i wsparła mnie moja zapalczywość.
7.POZNAŃSKARozejrzałem się: nie było pomocnika; zdumiałem się: nie było nikogo, kto by mnie wspierał. Wtedy wspomogło mię moje ramię i sprawiedliwość moja mię wsparła.
8.WARSZ.PRASKARozglądałem się wokół, lecz żadnej pomocy, dziwiłem się bardzo, ale nikt Mnie nie wsparł. Pośpieszyło Mi na pomoc moje własne ramie, podtrzymywała Mnie moja zapalczywość.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.spojrzałem, ale nie było pomocnika; zdumiałem się, ale nie było nikogo, kto by wspierał; zatem wsparło Mnie Moje ramię i Moje uniesienie – ono Mnie wsparło.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITRozglądałem się, lecz nikt nie chciał pomóc, byłem zdumiony, że zabrakło wspierających! Pomogło Mi jednak moje ramię i wsparło Mnie moje wzburzenie.