« 1Krn 28:10 1 Księga Kronik 28:11 1Krn 28:12 » 

1.WUJEK.1923A Dawid dał Salomonowi, synowi swemu, opisanie przysionka i kościoła i komór i sale i pokojów wnętrznych i domu ubłagalnice.
2.GDAŃSKA.1881Tedy oddał Dawid Salomonowi, synowi swemu, wizerunek przysionka, i gmachów jego, i komor jego, i sal jego, i wnętrznych pokojów jego, i domu ubłagalni.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Dawid przekazał swojemu synowi Salomonowi wzór przedsionka świątyni, jej domów, jej skarbców, jej komnat górnych, jej pomieszczeń wewnętrznych oraz domu dla przebłagalni.
4.KRUSZYŃSKIDawid dał Salomonowi, synowi swojemu, wzór portyku i jego budowli, jego skarbców, komnat górnych i komnat wewnętrznych oraz budowy ubłagalni;
5.TYSIĄCL.WYD5Dawid dał Salomonowi, synowi swojemu, plan przedsionka i świątyni oraz jej budynków, komnat górnych, sal wewnętrznych oraz pomieszczenia dla przebłagalni.
6.BRYTYJKANastępnie Dawid dał Salomonowi, swemu synowi, plan przedsionka i świątyni, i jej zabudowań, jej skarbców i jej komnat górnych, i jej komór wewnętrznych, i gmachów przebłagalni,
7.POZNAŃSKAPrzekazał tedy Dawid swemu synowi wzór przdsionka i samej Świątyni, a także jej składów, skarbca sal górnych, pomieszczeń wewnętrznych oraz miejsca dla płyty ekspiacyjnej,
8.WARSZ.PRASKAI przekazał Dawid Salomonowi, swojemu synowi, model portyku i wszystkich budynków, pomieszczeń na skarbiec, górnych pokoi, pomieszczeń wewnętrznych, które do nich przylegają, oraz miejsca dla przebłagalni.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Dawid oddał swojemu synowi, Salomonowi, plan dziedzińca, jego gmachów, jego skarbca, jego sal, jego wewnętrznych pokojów i domu miejsca pojednania.
10.EIB.BIBLIA.2016I Dawid dał swojemu synowi Salomonowi plan przybytku, to jest jego gmachu, jego skarbców, górnych i wewnętrznych komnat i pomieszczenia dla pokrywy przebłagania.