« 1Krn 28:17 1 Księga Kronik 28:18 1Krn 28:19 » 

1.WUJEK.1923A na ołtarz, na którym palą kadzidło, dał szczere złoto, aby z niego uczyniono podobieństwo wozu Cherubów, rozciągających skrzydła i zasłaniających skrzynię przymierza Pańskiego.
2.GDAŃSKA.1881Takżw na ołtarz do kadzeania dał złota szczerego pewną wagę, i złota ku wystawieniu woza Cherubinów, którzyby rozciągnionemi skrzydłami okrywali skrzynię przymierza Pańskiego.
3.GDAŃSKA.2017Także na ołtarz kadzenia dał określoną wagę szczerego złota oraz złoto na wzór wozu cherubinów, którzy swoimi rozpostartymi skrzydłami okrywali arkę przymierza PANA.
4.KRUSZYŃSKIna ołtarz kadzenia ze złota oczyszczonego według wagi i wzór wozu z cherubami złotymi z rozciągniętymi skrzydłami i pokrywającymi arką przymierza Bożego,
5.TYSIĄCL.WYD5na ołtarz kadzenia ze złota oczyszczonego, według wagi, i wzór wozu z cherubami złotymi rozpinającymi skrzydła i pokrywającymi Arkę Przymierza Pańskiego.
6.BRYTYJKAi co do złota szczególnie oczyszczonego na ołtarz do kadzenia, dalej plan wozu ze złotymi cherubami, rozciągającymi swe skrzydła i zakrywającymi nimi Skrzynię Przymierza Pańskiego.
7.POZNAŃSKANa ołtarz kadzenia dał określoną wagę szczerego złota, także na wyobrażenie złotego wozu cherubów, którzy rozpostartymi skrzydłami okrywali Arkę Przymierza Jahwe. [Rzekł Dawid]:
8.WARSZ.PRASKA[Przekazał mu] model ołtarza wonności, wykonanego z najczystszego złota, podając ilość potrzebnego złota; wreszcie model wozu Bożego i cherubów złotych, które swymi rozpostartymi skrzydłami okrywały Arkę Przymierza Jahwe.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I dał ciężar szczerego złota na ołtarz do kadzenia, i złota na konstrukcję rydwanu cherubinów, którzy rozciągniętymi skrzydłami okrywali Skrzynię Przymierza WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016wagi oczyszczonego złota na ołtarz kadzidlany, oraz plany rydwanu i złotych cherubów, rozciągających swe skrzydła i zacieniających skrzynię Przymierza z PANEM.