« 1Krn 28:1 1 Księga Kronik 28:2 1Krn 28:3 » 

1.WUJEK.1923A wstawszy król i stanąwszy rzekł: Posłuchajcie mię, bracia moi a ludu mój: Myśliłem, abym zbudował dom, w którymby odpoczywała skrzynia przymierza Pańskiego i podnóżek Boga naszego, i zgotowałem wszystko na budowanie.
2.GDAŃSKA.1881A powstawszy król Dawid na nogi swoje, rzekł: Słuchajcie mię, bracia moi, i ludu mój! Jam był umyślił w sercu swem, budować dom, gdzieby odpoczywała skrzynia przymierza Paćskiego, i na podnóżek nóg Boga naszego, i zgotowałem był potrzeby ku budowaniu;
3.GDAŃSKA.2017Wtedy król Dawid powstał i przemówił: Słuchajcie mnie, moi bracia i ludu mój! Moim pragnieniem było zbudować dom odpoczynku dla arki przymierza PANA i jako podnóżek naszego Boga i poczyniłem przygotowania do budowy.
4.KRUSZYŃSKIKról Dawid, powstawszy na nogi swe, rzekł: "Słuchajcie mnie bracia moi i ludu mój. Jam postanowił w sercu swoim zbudować dom odpoczynku dla arki przymierza Bożego i na podnóżek nóg Boga naszego i poczyniłem przygotowania do budowy.
5.TYSIĄCL.WYD5Powstał więc król Dawid i stojąc, rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia moi i ludu mój! Moim pragnieniem było zbudować dom odpoczynku dla Arki Przymierza Pańskiego, jako podnóżek stóp Boga naszego, i poczyniłem przygotowania do budowy.
6.BRYTYJKApotem podniósł się król Dawid i stojąc rzekł: Słuchajcie mnie, bracia moi i ludu mój! Z całego serca chciałem zbudować dom odpocznienia dla Skrzyni Przymierza Pańskiego jako podnóżek stóp Boga naszego i przygotowałem budowę.
7.POZNAŃSKAKról Dawid powstał i przemówił stojąc: - Słuchajcie mnie, bracia moi i ludu mój! Zamierzałem zbudować Dom, by tam spoczęła Arka Przymierza Jahwe i jako podnóżek dla stóp Boga naszego. Poczyniłem więc przygotowania do budowy,
8.WARSZ.PRASKAKról Dawid stanął wobec nich wszystkich i powiedział tak: Posłuchajcie mnie, moi bracia, posłuchaj mnie, mój ludu. Miałem zamiar zbudować dom, w którym mogłaby pozostawać Arka Przymierza Jahwe, służąc za podnóżek dla naszego Boga. Poczyniłem już pewne przygotowania do budowy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I król Dawid powstał na swoje nogi oraz powiedział: Słuchajcie mnie, moi bracia oraz mój ludu! Ja, w swoim sercu, chciałem budować dom odpoczynku Skrzyni Przymierza WIEKUISTEGO, i na podnóżek nóg naszego Boga. Zatem przygotowałem się do budowania.
10.EIB.BIBLIA.2016Gdy wszyscy byli na miejscu, Dawid wstał i powiedział: Posłuchajcie mnie, moi bracia i mój ludu! To ja z całego serca chciałem zbudować dom, w którym mogłaby spocząć skrzynia Przymierza z PANEM i który byłby podnóżkiem stóp naszego Boga. Przygotowałem nawet materiał na budowę.