« 2Moj 1:9 2 Księga Mojżeszowa 1:10 2Moj 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pójdźcie, mądrze potłummy go, by się snadź nie mnożył: a jeźliby przypadła na nas wojna, by się nie przyłączył nieprzyjaciołom naszym, a poraziwszy nas nie wyszedł z ziemie.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż mądrze sobie pocznijmy z nimi, by się snać nie rozmnożył, a jeźliby przypadła wojna, aby się nie przyłączył i on do nieprzyjaciół naszych, i nie walczył przeciwko nam, i nie uszedł z ziemi.
3.GDAŃSKA.2017Postąpmy więc z nimi mądrze, by się nie rozmnożyli, bo gdyby przyszła wojna, mogliby przyłączyć się do naszych wrogów i walczyć przeciwko nam, i opuścić ziemię.
4.CYLKOWOtóż pocznijmy sobie mądrze z nim, aby się nie rozmnożył; bo gdy przypadnie wojna, przyłączy się i on do nieprzyjaciół naszych, i będzie walczył przeciw nam, i - ujdzie z tej ziemi."
5.KRUSZYŃSKIPójdźmy! Poweźmijmy przeciwko niemu zarządzenia, aby się nie powiększył i gdyby przytrafiła się wojna, nie przyłączył się również do naszych wrogów, nie walczył przeciwko nam i nie wyszedł z tego kraju.
6.MIESESNuże! Poczniem sobie mądrze z nim, ażeby nie urastał w liczbę, – zaczem stałoby się, iż, – skoro wojna nas zaskoczy, – przyłączy się do wrogów naszych, będzie toczył boje z nami, i wyjdzie z kraju”.
7.TYSIĄCL.WYD5Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W przypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami i walczyć przeciw nam, aby wyjść z tego kraju.
8.BRYTYJKAPostąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju.
9.POZNAŃSKAPostępujmy z nim przeto rozsądnie, by się nie mnożył, a w razie gdyby zdarzyła się wojna, ażeby nie przyłączył się i on do naszych wrogów, nie walczył przeciw nam i nie opuścił potem tego kraju.
10.WARSZ.PRASKAMiejcie to na uwadze! Musimy się wspólnie zastanowić, co powinniśmy zrobić, żeby ich wciąż nie przybywało. Jeśli bowiem wybuchnie jakaś wojna, mogą się przyłączyć do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i tak ostatecznie opanować nasz kraj.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mądrze z nim postąpmy, aby się nie rozmnożył; bo gdyby przyszła wojna i on przyłączy się do naszych nieprzyjaciół, będzie walczył przeciwko nam oraz ujdzie z tej ziemi.
12.EIB.BIBLIA.2016Postąpmy z nimi mądrze. Ukróćmy ich rozwój. Bo gdyby wybuchła wojna, mogliby dołączyć do naszych wrogów i walczyć przeciw nam, a potem opuścić nasze granice.