« 2Moj 1:16 2 Księga Mojżeszowa 1:17 2Moj 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz baby bały się Boga, i nie uczyniły według przykazania króla Egipskiego, ale zachowały chłopiątka.
2.GDAŃSKA.1881Ale baby one bały się Boga, i nie czyniły, jako im rozkazał król Egipski, ale żywo zachowywały chłopiątka.
3.GDAŃSKA.2017Lecz położne bały się Boga i nie robiły tak, jak im rozkazał król Egiptu, ale pozostawiały chłopców przy życiu.
4.CYLKOWAle obawiały się położniczki Boga, i nie czyniły tak, jak mówił im król Micraimu; i zostawiały dzieci przy życiu.
5.KRUSZYŃSKILecz akuszerki bały się Boga i nie czyniły tak, jak im kazał król egipski, i pozostawiały chłopców żywych.
6.MIESESAle położne bały się Boga, więc nie czyniły, jak król Egipski mówił do nich, lecz pozostawiały chłopców przy życiu.
7.TYSIĄCL.WYD5Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu chłopców.
8.BRYTYJKALecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu.
9.POZNAŃSKAJednakże położne były bogobojne i nie postępowały tak, jak im polecił król Egiptu, lecz pozostawiały chłopców przy życiu.
10.WARSZ.PRASKAAle położne, powodowane bojaźnią Bożą, nie posłuchały króla egipskiego i wszystkie dzieci zostawiały przy życiu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale położne obawiały się Boga i nie czyniły tak, jak im powiedział król Micraim, lecz zostawiały dzieci przy życiu.
12.EIB.BIBLIA.2016Położne jednak, powodowane bojaźnią Boga, nie stosowały się do rozkazu króla Egiptu. Przeciwnie, zostawiały chłopców przy życiu.