« 2Moj 1:17 2 Księga Mojżeszowa 1:18 2Moj 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Których wezwawszy król do siebie, rzekł: Cóż to jest, coście chciały uczynić, żeście chłopięta zachowały?
2.GDAŃSKA.1881Zaczem wezwawszy król Egipski onych bab, mówił do nich: Czemuście to uczyniły, żeście żywo zachowały chłopiątka?
3.GDAŃSKA.2017Wtedy król Egiptu wezwał położne i powiedział do nich: Dlaczego tak postąpiłyście, że pozostawiłyście chłopców przy życiu?
4.CYLKOWI wezwał król Micraimu położniczki i rzekł do nich: "Czemuście to uczyniły, a zostawiały dzieci przy życiu?"
5.KRUSZYŃSKIPrzywołał król egipski akuszerki i rzekł do nich: "Dlaczegoście tak załatwiły tę rzecz i pozostawiłyście chłopców przy życiu?"
6.MIESESKról Egipski zawezwał położne i rzekł do nich: „Dlaczego uczyniłyście to, iż zostawiłyście chłopców przy życiu?”
7.TYSIĄCL.WYD5I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: Czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłopców przy życiu?
8.BRYTYJKAWtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: Czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także chłopców?
9.POZNAŃSKAWtedy król Egiptu wezwał położne i zapytał je:- Dlaczego postąpiłyście w ten sposób, że pozostawiłyście chłopców przy życiu?
10.WARSZ.PRASKAWtedy król egipski kazał sprowadzić do siebie położne i zapytał je: Dlaczego tak postępujecie i zostawiacie przy życiu wszystkie dzieci?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc król Micraim wezwał położne oraz do nich powiedział: Czemu to uczyniłyście i zostawiacie dzieci przy życiu?
12.EIB.BIBLIA.2016Wtedy król Egiptu zawezwał położne: Dlaczego tak postępujecie? - zapytał. - Bo słyszę, że zostawiacie chłopców przy życiu?