« 2Moj 1:19 2 Księga Mojżeszowa 1:20 2Moj 1:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Uczynił tedy Bóg babom dobrze: i rozkrzewił się lud i zmocnił się zbytnie.
2.GDAŃSKA.1881I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
3.GDAŃSKA.2017I Bóg dobrze czynił tym położnym, a lud się mnożył i bardzo się wzmocnił.
4.CYLKOWI dał Bóg powodzenie położniczkom; a lud mnożył się i wzmacniał wielce.
5.KRUSZYŃSKIBóg odpłacił dobrem akuszerkom, a lud się rozmnożył i stał się bardzo silnym.
6.MIESESBóg dał powodzenie tym położnym; lud zaś stawał się liczniejszym – i wzmocnili się bardzo.
7.TYSIĄCL.WYD5Bóg dobrze czynił położnym, a lud stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy.
8.BRYTYJKAA Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i potężniał.
9.POZNAŃSKABóg szczęścił tym położnym. A lud [izraelski] mnożył się i wielce umacniał.
10.WARSZ.PRASKABóg był wyraźnie po stronie położnych. I dlatego pomnażali się Izraelici coraz bardziej i stawali się coraz silniejsi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg też dał powodzenie położnym, więc lud się mnożył i wielce wzrastał.
12.EIB.BIBLIA.2016Bóg szczęścił tym położnym, a lud wzrastał w liczbę i potężniał.