« 2Moj 1:21 2 Księga Mojżeszowa 1:22 2Moj 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rozkazał tedy Pharaon wszystkiemu ludowi swemu, mówiąc: Co się kolwiek męzkiéj płci urodzi, to wrzućcie do rzeki: a cokolwiek niewieściéj, zachowajcie.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rozkazał Farao wszystkiemu ludowi swemu, mówiąc: Każdego syna, który się urodzi, w rzekę go wrzućcie, a każdą córkę żywo zachowajcie.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy faraon rozkazał całemu swemu ludowi: Każdego syna, który się urodzi, wrzućcie do rzeki, a każdą córkę pozostawcie przy życiu.
4.CYLKOWI rozkazał Faraon całemu ludowi swojemu tak: "Każdego nowonarodzonego syna wrzućcie do rzeki, każdą zaś córkę zostawcie przy życiu."
5.KRUSZYŃSKITedy faraon wydał rozkaz do całego narodu, mówiąc: "Wszystkich chłopców urodzonych wrzucicie do rzeki, a wszystkie córki pozostawicie przy życiu"
6.MIESESWówczas rozkazał Faraon całemu ludowi swojemu, mówiąc: „Każdego chłopca nowozrodzonego wrzucajcie do Rzeki [Nilu], zaś każdą dziewczynę ostawiajcie żywą”.
7.TYSIĄCL.WYD5Faraon wydał wtedy rozkaz całemu swojemu ludowi: Wszystkich nowo narodzonych chłopców wyrzucajcie do rzeki, a każdą dziewczynkę pozostawiajcie przy życiu.
8.BRYTYJKAWtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi: Każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu.
9.POZNAŃSKAA faraon wydał rozkaz dla całego narodu:- Każdego chłopca, który się urodzi, wrzućcie do Nilu, natomiast dziewczynkę pozostawcie przy życiu.
10.WARSZ.PRASKAWtedy faraon wydał całemu ludowi taki oto nakaz: Wszystkie dzieci płci męskiej, wydane na świat przez niewiasty Hebrajskie, mają być zaraz po urodzeniu wrzucone do Nilu. Dzieci płci żeńskiej można pozostawić przy życiu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś faraon tak rozkazał całemu swojemu ludowi: Każdego nowonarodzonego syna wrzućcie do rzeki, a każdą córkę zostawcie przy życiu.
12.EIB.BIBLIA.2016Wtedy faraon nakazał całemu swojemu ludowi: Każdego syna, który urodzi się Izraelitom, wrzucajcie do Nilu. Córki zostawiajcie przy życiu.