« 2Moj 1:4 2 Księga Mojżeszowa 1:5 2Moj 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Było tedy wszystkich dusz tych, którzy wyszli z biodry Jakóbowéj, siedmdziesiąt: a Józeph był w Egipcie.
2.GDAŃSKA.1881A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
3.GDAŃSKA.2017A wszystkich dusz, które wyszły z bioder Jakuba, było siedemdziesiąt. Józef zaś już był w Egipcie.
4.CYLKOWA było wszystkich dusz, wyszłych z biodra Jakóba, siedmdziesiąt dusz; a Josef był już w Micraim.
5.KRUSZYŃSKIWszystkich osób, które pochodziły od Jakóba, było siedmdziesiąt dusz, a Józef już był w Egipcie.
6.MIESESWszystkich osób, pochodzących od Jakóba, było siedemdziesiąt osób, – w tem Józef [Josēf], który przedtem był w Egipcie.
7.TYSIĄCL.WYD5Było zaś wszystkich potomków Jakuba siedemdziesiąt osób, Józef zaś już był w Egipcie.
8.BRYTYJKAWszystkich potomków Jakuba było siedemdziesiąt osób, Józef zaś już był w Egipcie.
9.POZNAŃSKAWszystkich osób pochodzących od Jakuba było siedemdziesiąt; a Józef był już w Egipcie.
10.WARSZ.PRASKAWszystkich potomków Jakuba było siedemdziesięciu. Józef zaś już wcześniej znalazł się w Egipcie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wszystkich dusz, które wyszły z biodra Jakóba, było siedemdziesiąt dusz; a Josef był już w Micraim.
12.EIB.BIBLIA.2016Wszystkich przybyłych osób, pochodzących bezpośrednio od Jakuba, było siedemdziesiąt, a Józef był już w Egipcie.