« 2Moj 1:8 2 Księga Mojżeszowa 1:9 2Moj 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł do ludu swego: Oto lud synów Izraelowych wielki, i mocniejszy jest nad nas.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł do ludu swego: Oto lud synów Izraelskich wielki, i możniejszy nad nas.
3.GDAŃSKA.2017I powiedział do swego ludu: Oto lud synów Izraela stał się liczniejszy i potężniejszy od nas.
4.CYLKOWI rzekł do ludu swego: "Oto lud synów Israela zbyt liczny i silny dla nas.
5.KRUSZYŃSKII rzekł do narodu swego: "Oto lud synów Izraela jest liczny i silniejszy od nas.
6.MIESESOn rzekł do swojego ludu: „Oto lud Synów Izraela liczniejszym i możniejszym od nas.
7.TYSIĄCL.WYD5I rzekł do swego ludu: Oto lud Izraelitów jest liczniejszy i potężniejszy od nas.
8.BRYTYJKARzekł on do ludu swego: Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas.
9.POZNAŃSKATen tak oznajmił swemu ludowi: - Oto lud izraelski stał się zbyt liczny i zbyt silny dla nas.
10.WARSZ.PRASKAZwrócił się on do swojego ludu z taką odezwą: Popatrzcie tylko! Izraelici stali się już narodem i większym, i silniejszym niż my sami.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powiedział do swojego ludu: Oto lud synów Israela stał się dla nas zbyt liczny i silny.
12.EIB.BIBLIA.2016Stwierdził wobec swojego ludu: Izraelici przerośli nas liczbą i siłą.