« DzA 7:13 Dzieje Apostolskie 7:14 DzA 7:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A posławszy Jozef, przyzwał ojca swego Jakoba, i wszytkę rodzinę swoję w siedmdziesiąt duszach.
2.WUJEK.1923A Józeph posławszy, przyzwał ojca swego Jakóba, i wszystkiej rodziny swej w siedmdziesiąt i piąci duszach.
3.RAKOW.NTA posławszy Józef, przyzwał Ojca swego Jakóba, i wszytkiej rodziny swej, w siedmdziesiąt i piąci duszach.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Józef posławszy, przyzwał ojca swego Jakóba i wszystkę swoję rodzinę w siedmdziesiąt i pięciu duszach.
5.GDAŃSKA.2017Potem Józef posłał po swego ojca Jakuba i całą swoją rodzinę liczącą siedemdziesiąt pięć dusz.
6.JACZEWSKIJózef wówczas sprowadził Jakóba i całą jego rodzinę, której liczba osób była siedemdziesiąt pięć.
7.SZCZEPAŃSKIJózef tedy wyprawił poselstwo i sprowadził ojca swego Jakóba i całą rodzinę jego w liczbie siedemdziesięciu pięciu dusz.
8.DĄBR.WUL.1973A Józef posławszy sprowadził ojca swego, Jakuba, i całą rodzinę jego w liczbie siedemdziesięciu pięciu osób.
9.DĄBR.GR.1961A Józef posławszy (ludzi) sprowadził ojca swego, Jakuba, i całą rodzinę w liczbie siedemdziesięciu pięciu osób.
10.TYSIĄCL.WYD5Posłał Józef po Jakuba i sprowadził ojca swego i całą rodzinę, w liczbie siedemdziesięciu pięciu osób.
11.BRYTYJKAJózef zaś wyprawił posłów i sprowadził ojca swego Jakuba, całą rodzinę liczącą siedemdziesiąt pięć dusz.
12.POZNAŃSKAJózef odesłał ich i wezwał ojca swego Jakuba i całą rodzinę, składającą się z siedemdziesięciu pięciu osób.
13.WARSZ.PRASKAPosłał tedy Józef po Jakuba, sprowadził go [do Egiptu] i całą rodzinę z nim, razem około siedemdziesięciu pięciu osób.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Józef wysłał i przywołał swojego ojca Jakóba oraz całą swoją rodzinę w liczbie siedemdziesięciu pięciu osób.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJózef natomiast posłał ludzi i wezwał do siebie swego ojca Jakuba wraz z całą rodziną, liczącą siedemdziesiąt pięć osób.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Józef posłał i wezwał do siebie swojego ojca Jakuba i całą swoją rodzinę liczącą siedemdziesiąt pięć dusz.