« DzA 7:28 Dzieje Apostolskie 7:29 DzA 7:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I uciekł Moiżesz na mowę tę, i był przychodniem wziemi Madyańskiej gdzie spłodził synu dwu.
2.WUJEK.1923I uciekł Mojżesz dla słowa tego i stał się przychodniem w ziemi Madyańskiéj, gdzie zrodził dwu synów.
3.RAKOW.NTI uciekł Moyzesz za mową tą, i był przychodniem w ziemi Madyańskiej, gdzie zrodził syny dwa.
4.GDAŃSKA.1881I uciekł Mojżesz za temi słowy i był przychodniem w ziemi Madyjańskiej, gdzie spłodził dwóch synów.
5.GDAŃSKA.2017Na te słowa Mojżesz uciekł i był cudzoziemcem w ziemi Madian, gdzie spłodził dwóch synów.
6.JACZEWSKISłowo to zmusiło Mojżesza do ucieczki, i zamieszkał on jako przychodzień w ziemi Madjan, gdzie mu się urodzili dwaj synowie.
7.SZCZEPAŃSKINa to więc słowo Mojżesz uciekł, i osiadł jako wygnaniec w ziemi Madjan, gdzie miał dwóch synów.
8.DĄBR.WUL.1973Z powodu tych słów uciekł Mojżesz i stał się wygnańcem w ziemi Madian, gdzie zrodził dwóch synów.
9.DĄBR.GR.1961Z powodu tych słów uciekł Mojżesz i stał się wygnańcem w ziemi Madian, gdzie zrodził dwóch synów.
10.TYSIĄCL.WYD5Na te słowa Mojżesz uciekł i żył jako cudzoziemiec w ziemi Madian, gdzie urodziło mu się dwóch synów.
11.BRYTYJKAI uciekł Mojżesz z powodu tego słowa, i stał się przychodniem w ziemi madiańskiej, gdzie zrodził dwóch synów.
12.POZNAŃSKAUsłyszawszy te słowa Mojżesz uciekł i zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi Madian, gdzie urodziło mu się dwóch synów.
13.WARSZ.PRASKAUsłyszawszy to, Mojżesz uciekł i błąkał się jak cudzoziemiec w krainie Madian. Tam też przyszło na świat jego dwu synów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Mojżesz uciekł na to słowo i stał się cudzoziemcem na ziemi Madian, gdzie spłodził dwóch synów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTe słowa sprawiły, że Mojżesz uciekł z Egiptu i stał się przychodniem w ziemi madiamskiej. Tam urodziło mu się dwóch synów.
16.TOR.NOWE.PRZ.I uciekł Mojżesz z powodu tych słów, i stał się przychodniem w ziemi madiańskiej, gdzie spłodził dwóch synów.