« DzA 7:33 Dzieje Apostolskie 7:34 DzA 7:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Widząc widziałem nędzę ludu mego który w Eiyptcie, i stękanie ich usłyszałem, i zstąpiłem wyrwać je. A teraz przydź (sam,) poślę cię do Eiyptu.
2.WUJEK.1923Widziałem widząc utrapienie ludu mego, który jest w Egipcie, i słyszałem wzdychanie ich i zstąpiłem, żebych je wybawił. A teraz chodź, a poślę cię do Egiptu.
3.RAKOW.NTWidząc widziałem utrapienie ludu mego, onego w Egiptcie, i wzdychanie ich usłyszałem, i zstąpiłem żebych je wyrwał; A teraz chodź, poślę cię do Egiptu.
4.GDAŃSKA.1881Widząc widziałem utrapienie ludu mego, który jest w Egipcie, i słyszałem wzdychanie ich, a zstąpiłem, żebym je wybawił; przetoż teraz chodź, poślę cię do Egiptu.
5.GDAŃSKA.2017Patrząc, widziałem utrapienie mego ludu, który jest w Egipcie, i słyszałem jego wzdychanie, i zstąpiłem, żeby go wybawić. Dlatego teraz chodź, poślę cię do Egiptu.
6.JACZEWSKIWidziałem udręczenie ludu mego w Egipcie, słyszałem jego płacz i postanowiłem oswobodzić go z tej niewoli. Udaj się do Egiptu, ja cię tam posełam.
7.SZCZEPAŃSKINapatrzyłem się uciskowi ludu mego, który jest w Egipcie, i słyszałem ich jęki, i zstąpiłem, aby ich wyzwolić; teraz zatem chodź, a poślę cię do Egiptu.
8.DĄBR.WUL.1973Napatrzyłem się na ucisk ludu mego w Egipcie i słyszałem jego wzdychania, a zstąpiłem, aby ich wybawić. A teraz pójdź, a poślę cię do Egiptu.
9.DĄBR.GR.1961Napatrzyłem się na ucisk mego ludu w Egipcie, słyszałem jego wzdychanie i zstąpiłem, aby ich wybawić. A teraz pójdź, poślę cię do Egiptu.
10.TYSIĄCL.WYD5Długo patrzyłem na ucisk ludu mego w Egipcie i wysłuchałem jego westchnień, i zstąpiłem, aby ich wyzwolić. Przyjdź, poślę cię teraz do Egiptu.
11.BRYTYJKANapatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychanie jego, i zstąpiłem, żeby ich wybawić; przeto teraz idź! Posyłam cię do Egiptu.
12.POZNAŃSKANapatrzyłem się na krzywdy ludu mojego w Egipcie i jęki jego dochodziły do Mnie, dlatego zstąpiłem, aby go uwolnić. Chodź więc, poślę cię do Egiptu«.
13.WARSZ.PRASKADługo patrzyłem na cierpienia mojego ludu w Egipcie. Wysłuchałem na koniec jego wołania i zstąpiłem, aby go uwolnić. Chodź tu, gdyż ciebie zamierzam posłać do Egiptu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Widząc, zobaczyłem w Egipcie cierpienie mojego ludu, wysłuchałem ich wzdychania oraz zstąpiłem ich wyzwolić. Więc teraz, tutaj, wyślę cię do Egiptu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNapatrzyłem się na krzywdę mojego ludu w Egipcie, usłyszałem jego wzdychanie i zstąpiłem, aby go wybawić. Dlatego teraz idź! Posyłam cię do Egiptu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wejrzałem i zobaczyłem utrapienie mojego ludu, który jest w Egipcie, i słyszałem ich wzdychanie i zstąpiłem, aby ich wyzwolić; dlatego teraz chodź, poślę cię do Egiptu.