« DzA 7:35 Dzieje Apostolskie 7:36 DzA 7:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ten je wywiódł poczyniwszy cuda i znamiona w Eiypcie, i w czerwonem morzu, i wpustyni lat czterdzieści.
2.WUJEK.1923Ten je wywiódł, uczyniwszy cuda i znaki w ziemi Egipskiéj i w morzu czerwonem i na puszczy przez czterdzieści lat.
3.RAKOW.NTTen wywiódł je uczyniwszy cuda i znamiona w ziemi Egiptskiej, i w czerwonym morzu, i na puszczy, lat czterdzieści.
4.GDAŃSKA.1881I ten je wywiódł, czyniąc cuda i znamiona w ziemi Egipskiej i na morzu Czerwonem, i na puszczy, przez czterdzieści lat.
5.GDAŃSKA.2017On wyprowadził ich, czyniąc cuda i znaki w ziemi Egiptu, nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez czterdzieści lat.
6.JACZEWSKII on Mojżesz wyprowadził z niewoli naród Izraelski, a to przy towarzyszeniu znaków i cudów tak w Egipcie, jako i przy morzu Czerwonem i na pustyni przez lat czterydzieści.
7.SZCZEPAŃSKIOn ich wywiódł, zdziaławszy cuda i znaki w ziemi egipskiej i w morzu Czerwonem i na pustyni przez lat czterdzieści.
8.DĄBR.WUL.1973Ten ich wyprowadził czyniąc cuda i znaki w ziemi egipskiej i w Morzu Czerwonym, i na pustyni przez lat czterdzieści.
9.DĄBR.GR.1961Ten ich wyprowadził czyniąc cuda i znaki w ziemi egipskiej i w Morzu Czerwonym i na pustyni przez lat czterdzieści.
10.TYSIĄCL.WYD5On wyprowadził ich, czyniąc znaki i cuda w ziemi egipskiej nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez lat czterdzieści.
11.BRYTYJKAOn to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym i na pustyni przez czterdzieści lat.
12.POZNAŃSKAMojżesz ich wyprowadził, dokonując znaków i cudów w ziemi egipskiej, na Morzu Czerwonym i przez czterdzieści lat na pustyni.
13.WARSZ.PRASKAI on to właśnie wyprowadził ich [z niewoli], czyniąc przy tym liczne znaki i cuda w ziemi egipskiej, nad Morzem Czerwonym i przez lat czterdzieści podczas wędrówki przez pustynię.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To ten ich wyprowadził, uczynił cuda i znaki w ziemi Egiptu, na morzu Czerwonym oraz czterdzieści lat na pustkowiu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn ich wyprowadził. Najpierw dzięki cudom i znakom, których dokonał w ziemi egipskiej i na Morzu Czerwonym, a potem dzięki tym, których - przez czterdzieści lat - dokonywał na pustyni.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ten ich wyprowadził, gdy uczynił cuda i znaki w ziemi egipskiej i na Morzu Czerwonym, i na pustyni, przez czterdzieści lat.