« DzA 7:41 Dzieje Apostolskie 7:42 DzA 7:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz odwrócił się Bóg, i podał je służyć żołnierstwu niebieskiemu, jako napisano wksięgach prorockich: czyli offiary i kadzenia przynosiliście mi lat czterdzieści w pustyni domie Izraelów?
2.WUJEK.1923I odwrócił Bóg i podał je, aby służyli zastępom niebieskim, jako napisano jest w księgach prorockich: Zażeście mi ofiary i obiaty ofiarowali na puszczy przez czterdzieści lat, domie Izraelski?
3.RAKOW.NTA odwrócił się Bóg, i podał je na to, aby służyli wojskom niebieskim; jako napisano jest w księgach Prorockich: Zażeście mi zabite i inne ofiary ofiarowali przez lat czterdzieści na puszczy, domie Izraelski?
4.GDAŃSKA.1881I odwrócił się Bóg i podał je, aby służyli wojsku niebieskiemu, jako napisano jest w księgach prorockich: Zażeście mu bite i inne ofiary ofiarowali na puszczy przez czterdzieści lat, domu Izraelski?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Bóg odwrócił się od nich i oddał ich w służbę zastępom nieba, jak jest napisane w księdze proroków: Czy mi składaliście zabite zwierzęta i inne ofiary na pustyni przez czterdzieści lat, domu Izraela?
6.JACZEWSKII odwrócił się od nich Bóg, i dopuścił, iż oddawali cześć gwiazdom niebieskim, jak to napisano w księdze proroków: "Rodzino Izraela! czyż mi składałaś ofiary i hostye przez lat czterydzieści na pustyni?
7.SZCZEPAŃSKIAle Bóg odwrócił się od nich, i wydał ich na służbę mocom niebieskim, jak napisano w księdze proroków: »Azaliś Mi obiaty składał i ofiary, Izraelu, w pustyni poprzez lat czterdzieści?
8.DĄBR.WUL.1973A odwrócił się od nich Bóg i dozwolił, że oddawali cześć ciałom niebieskim, jako napisane jest w Księdze Proroków: Czyś mi składał ofiary i dary w pustyni przez lat czterdzieści, o domie Izraela?
9.DĄBR.GR.1961Wtedy odwrócił się Bóg i dozwolił, że oddawali cześć ciałom niebieskim, jak napisane jest w Księdze Proroków: Czyście mnie składali ofiary i dary na pustyni przez lat czterdzieści, o domie Izraela?
10.TYSIĄCL.WYD5Ale Bóg odwrócił się od nich i dopuścił, że czcili wojsko niebieskie, jak napisano w księdze proroków: Czy składaliście Mi ofiary i dary na pustyni przez lat czterdzieści, domu Izraela?
11.BRYTYJKAWtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków:Czy mnie składaliście ofiary i dary, Przez czterdzieści lat na pustyni, domu Izraela?
12.POZNAŃSKAWtedy Bóg odwrócił się i dopuścił, że oddawali część ciałom niebieskim, jak napisane zostało w Księdze Proroków: »Ludu Izraela, czy nie składałeś mi darów i ofiar przez czterdzieści lat na pustyni?
13.WARSZ.PRASKAWtedy Bóg odwrócił się od nich i dopuścił, że oddawali cześć ciałom niebieskim, zgodnie z tym, co napisane w księdze proroków: Czy to Mnie, o Izraelici, składaliście dary i ofiary podczas czterdziestoletniej wędrówki po pustyni?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Bóg się odwrócił oraz ich pozostawił, aby służyli wojsku niebios, jak jest napisane w księdze proroków: Czy mnie ofiarowaliście przez czterdzieści lat na pustkowiu bydlęta i ofiary, domu Israela?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZ tego powodu Bóg odwrócił się od nich i wydał ich na służbę zastępom nieba, jak czytamy w zwoju Proroków: Czy to Mnie przez czterdzieści lat na pustyni składaliście zwierzęta i ofiary, domu Izraela?
16.TOR.NOWE.PRZ.Zatem Bóg odwrócił się i wydał ich, aby służyli zastępom nieba, tak jak jest napisane w zwoju Proroków: Czy to Mnie przynosiliście zarżnięte ofiary i dary przez czterdzieści lat na pustyni, o domu Izraela?