« DzA 7:43 Dzieje Apostolskie 7:44 DzA 7:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Namiot świadectwa był u ojców waszych wpustyni, jako postanowił (on) kto mówił Moiżeszowi uczynić ji na wzór który oglądał.
2.WUJEK.1923Przybytek świadectwa był z ojcy naszymi na puszczy, jako rozrządził Bóg mówiący do Mojżesza, aby go uczynił wedle kształtu, który widział.
3.RAKOW.NTAczkolwiek przybytek świadectwa był między Ojcami naszymi na puszczy, jako był rozrządził on który powiedział Moyzeszowi, aby go uczynił wedle wzoru który widział.
4.GDAŃSKA.1881Namiot świadectwa mieli ojcowie nasi na puszczy, jako był rozrządził ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go uczynił według kształtu, który widział.
5.GDAŃSKA.2017Nasi ojcowie mieli na pustyni Namiot Świadectwa, jak zarządził ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go uczynił według wzoru, który widział.
6.JACZEWSKIPrzybytek świadectwa mieli z sobą ojcowie nasi na pustyni. Przybytek ten polecił Bóg Mojżeszowi zbudować wedle wzoru, jaki mu pokazano.
7.SZCZEPAŃSKIOjcowie nasi mieli przybytek świadectwa na pustyni, jako przepisał Bóg, który do Mojżesza mówił, by go uczynił wedle wzoru, jaki widział.
8.DĄBR.WUL.1973Przybytek świadectwa mieli ojcowie nasi na pustyni, jako rozkazał im Bóg, gdy powiedział do Mojżesza, aby go uczynił według wzoru, który widział.
9.DĄBR.GR.1961Przybytek świadectwa mieli ojcowie nasi na pustyni, jak rozkazał im ten, który polecił Mojżeszowi, aby go wykonał według wzoru, który widział.
10.TYSIĄCL.WYD5Nasi ojcowie mieli na pustyni Namiot Świadectwa. Ten bowiem, który rozmawiał z Mojżeszem, rozkazał zbudować go według wzoru, jaki [Mojżesz] ujrzał.
11.BRYTYJKAOjcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jak nakazał Ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go wykonał według wzoru, jaki widział.
12.POZNAŃSKANamiot Przymierza mieli ojcowie nasi na pustyni, zgodnie z poleceniem danym Mojżeszowi, aby go zbudował według wzoru, który widział.
13.WARSZ.PRASKANasi ojcowie mieli na pustyni Namiot Świadectwa, który został zbudowany przez Mojżesza na rozkaz Boga, według przedstawionego wzoru.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na pustkowiu był Namiot Świadectwa naszych przodków, tak jak rozporządził sobie Ten, co mówił do Mojżesza, by go uczynić według wzoru, który Mojżesz zobaczył.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNasi ojcowie mieli na pustyni namiot świadectwa. Urządzony on był zgodnie ze wskazaniami Tego, który powiedział Mojżeszowi, że ma go wykonać dokładnie tak, jak to sam zobaczył.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nasi ojcowie mieli Namiot Świadectwa na pustyni, tak jak zarządził Ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go uczynił według wzoru, który zobaczył.