« DzA 7:46 Dzieje Apostolskie 7:47 DzA 7:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Solomon zbudował jemu dom.
2.WUJEK.1923A Salomon zbudował jemu dom.
3.RAKOW.NTA Salomon zbudował jemu dom.
4.GDAŃSKA.1881A Salomon zbudował mu dom.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Salomon zbudował mu dom.
6.JACZEWSKIAle Salomon go dopiero zbudował.
7.SZCZEPAŃSKIA Salomon zbudował Mu świątynię.
8.DĄBR.WUL.1973A Salomon zbudował mu dom.
9.DĄBR.GR.1961Ale dopiero Salomon zbudował mu dom.
10.TYSIĄCL.WYD5Ale dopiero Salomon wybudował Mu dom.
11.BRYTYJKALecz dopiero Salomon zbudował mu dom.
12.POZNAŃSKADopiero jednak Salomon zbudował Mu dom.
13.WARSZ.PRASKAJednakże dopiero Salomon Mu zbudował dom.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Salomon zbudował Mu Świątynię.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz dopiero Salomon zbudował Mu dom.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jednak to Salomon zbudował Mu dom.