« DzA 7:52 Dzieje Apostolskie 7:53 DzA 7:54 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzyście przyjęli zakon wrządzeniu aniołów, a nie ustrzegliście.
2.WUJEK.1923Którzyście wzięli zakon przez rozrządzenie Anielskie, a nie strzegliście.
3.RAKOW.NTKtórzyście wzięli Zakon przez rozrządzenia Aniołów, a nie strzegliście go.
4.GDAŃSKA.1881Którzyście wzięli zakon przez rozrządzenie anielskie, a nie strzegliście go.
5.GDAŃSKA.2017Wy, którzy otrzymaliście prawo przez rozporządzenie aniołów, lecz nie przestrzegaliście go.
6.JACZEWSKIW obecności Aniołów otrzymaliście zakon, ale go nie zachowaliście".
7.SZCZEPAŃSKIwy, coście otrzymali zakon przez posługę anielską, a jednak nie przestrzegaliście!
8.DĄBR.WUL.1973wy, coście otrzymali prawo za pośrednictwem Aniołów, a nie zachowaliście go.
9.DĄBR.GR.1961wy, którzy otrzymaliście prawo z rozkazania Aniołów, a nie zachowywaliście go.
10.TYSIĄCL.WYD5Wy, którzy otrzymaliście Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go.
11.BRYTYJKAWy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go.
12.POZNAŃSKAWy, którzy otrzymaliście prawo przez aniołów, a nie przestrzegaliście go!"
13.WARSZ.PRASKAwy, którzy za pośrednictwem aniołów otrzymaliście Prawo, ale wcale nie przestrzegaliście go.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy, którzy na rozporządzenia Aniołów otrzymaliście Prawo, a nie staliście na straży.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITwy, którzy za pośrednictwem aniołów otrzymaliście Prawo, którego nie wypełniliście.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wy, którzy otrzymaliście Prawo z nakazów aniołów i nie strzegliście go!