« DzA 7:54 Dzieje Apostolskie 7:55 DzA 7:56 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A będąc pełen ducha świętego, wejrzawszy w niebo, ujrzał sławę Bożą, i Jesusa stojącego po prawicy Bożej, i rzekł:
2.WUJEK.1923(7:55a) A będąc pełen Ducha Ś. patrząc pilnie w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożéj.
3.RAKOW.NTA będąc pełen Ducha świętego, patrząc pilnie w niebo, widział chwałę Bożą, i Jezusa stojącego po prawicy Bożej,
4.GDAŃSKA.1881A on będąc pełen Ducha Świętego, patrząc pilnie w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej.
5.GDAŃSKA.2017A on, pełen Ducha Świętego, patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga.
6.JACZEWSKI(7:55a) Ponieważ zaś Szczepan pełen był Ducha świętego, wejrzawszy przeto w niebo, ujrzał tam Chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy ojca swojego
7.SZCZEPAŃSKIOn jednak, pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Bożej,
8.DĄBR.WUL.1973A będąc pełen Ducha Świętego i patrząc w niebo ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej.
9.DĄBR.GR.1961A będąc pełen Ducha Świętego i patrząc w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej.
10.TYSIĄCL.WYD5A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga.
11.BRYTYJKAOn zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej
12.POZNAŃSKASzczepan napełniony Duchem Świętym patrzył w niebo i widział chwałę Bożą oraz Jezusa po prawicy Bożej.
13.WARSZ.PRASKAA on, pełen Ducha Świętego, wzniósł oczy ku niebu, oglądając chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale on będąc pełnym Ducha Świętego, popatrzył ku Niebu, zobaczył chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn tymczasem, pełen Ducha Świętego, utkwił wzrok w niebie i zobaczył chwałę Boga oraz Jezusa stojącego z prawej strony Boga.
16.TOR.NOWE.PRZ.A on, będąc pełen Ducha Świętego, ze wzrokiem skierowanym w niebo, zobaczył chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga,