« DzA 7:5 Dzieje Apostolskie 7:6 DzA 7:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówił (jemu) tak Bóg: iż będzie nasienie twoje przychodniem w ziemi cudzej, i zniewolą je, i znędzą lat czterzy sta.
2.WUJEK.1923I mówił mu Bóg: Że nasienie jego przychodniem będzie w cudzéj ziemi, i podbiją je w niewolą i źle się z nimi obchodzić będą przez cztery sta lat.
3.RAKOW.NTA mówił mu tak Bóg: Iż będzie nasienie jego przychodniem w ziemi cudzej, i zniewolą je, i utrapią przez lat cztery sta.
4.GDAŃSKA.1881I mówił mu tak Bóg: Nasienie twoje będzie przychodniem w cudzej ziemi i zniewolą je, i trapić je będą przez czterysta lat.
5.GDAŃSKA.2017I tak mu Bóg powiedział: Twoje potomstwo będzie przebywać w obcej ziemi, wezmą je w niewolę i będą je uciskać przez czterysta lat.
6.JACZEWSKIMówił Bóg owszem do niego, iż potomkowie jego zamieszkają w obcej ziemi, gdzie będą uważani jako niewolnicy i doznawać tam będą złego się z sobą obejścia przez ciąg czterystu lat.
7.SZCZEPAŃSKIBóg zaś powiedział doń, że potomstwo jego będzie wygnańcem na obczyźnie, że podbiją je w niewolę, i przez lat czterysta źle z niem obchodzić się będą;
8.DĄBR.WUL.1973I mówił mu Bóg, że potomkowie jego wygnańcami będą na obczyźnie, że podbiją ich w niewolę, i źle z nimi obchodzić się będą przez czterysta lat,
9.DĄBR.GR.1961I mówił do niego Bóg: Potomkowie jego będą wygnańcami na obczyźnie i podbiją ich w niewolę i uciskać będą przez czterysta lat,
10.TYSIĄCL.WYD5Powiedział Bóg tak: Potomkowie twoi będą wygnańcami na obczyźnie i przez czterysta lat ciemiężyć ich będą jako niewolników, i będą ich krzywdzić.
11.BRYTYJKAA Bóg mówił tak, że potomkowie jego będą przychodniami na obczyźnie, i że ujarzmią ich i uciskać będą przez czterysta lat;
12.POZNAŃSKABóg powiedział: »Potomstwo jego będzie przechodniem w obcej ziemi i podbiją je w niewolę, źle się z nim obchodząc przez czterysta lat.
13.WARSZ.PRASKAOto, co mu Bóg powiedział: Twoi potomkowie będą wygnańcami na obczyźnie, gdzie jako niewolników będą ich nękać przez czterysta lat.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Bóg tak powiedział: Twoje potomstwo będzie przybyszem w cudzej ziemi i uczynię je niewolnikami oraz będą ich krzywdzić przez czterysta lat.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób Bóg zaznaczył, że potomkowie Abrahama będą mieszkać jako cudzoziemcy w obcej ziemi, że ujarzmią ich tam i będą krzywdzić przez czterysta lat,
16.TOR.NOWE.PRZ.Bóg jednak powiedział tak, że jego potomstwo będzie przychodniami w obcej ziemi i uczynią je niewolnikami, i będą krzywdzić przez czterysta lat.