« 1Kor 15:47 1 List do Koryntian 15:48 1Kor 15:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jaki ziemski, tacy i ziemscy, a jaki niebieski, tacy i niebiescy.
2.WUJEK.1923Jaki ziemski, tacy i ziemscy: a jaki niebieski, tacy niebiescy.
3.RAKOW.NTJaki był ziemski, tacy też są ziemscy; a jaki jest niebieski, tacy też będą niebiescy.
4.GDAŃSKA.1881Jaki jest ten ziemski, tacy też i ziemscy; a jaki jest niebieski, tacy też będą niebiescy.
5.GDAŃSKA.2017Jaki jest ten ziemski, tacy i ziemscy; a jaki jest niebieski, tacy i niebiescy.
6.JACZEWSKIJakimi byli ojcowie, takiemi są i będą ich dzieci: dzieci ziemskiego ojca będą ziemskiemi; dzieci zaś niebieskiego - niebieskiemi będą.
7.SYMONJaki ziemski, tacy i ziemscy: a jaki niebieski, tacy i niebiescy.
8.MARIAWICIJaki ziemski, tacy i ziemscy; i jaki Niebieski, tacy i niebiescy.
9.DĄBR.WUL.1973Jaki ziemski, tacy i ziemscy, a jaki niebieski, tacy i niebiescy.
10.DĄBR.GR.1961Jaki ziemski, tacy i ziemscy, a jaki niebieski, tacy i niebiescy.
11.TYSIĄCL.WYD5Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.
12.BRYTYJKAJaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy.
13.POZNAŃSKAJaki był ten ziemski, tacy są ludzie żyjący na ziemi, a jaki jest Ten z nieba, takimi będą ludzie żyjący w niebie.
14.WARSZ.PRASKAJaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jaki jest ten gliniany tacy są i ci gliniani; zaś jaki ten niebiański tacy też ci niebiańscy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJaki jest ziemski człowiek, tacy też ziemscy ludzie; jaki jest niebieski - tacy też niebiescy.
17.TOR.PRZ.2023Jaki ten ziemski, tacy i ziemscy ludzie; a jaki Ten niebiański, tacy i niebiańscy.