« 1Kor 15:53 1 List do Koryntian 15:54 1Kor 15:55 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz gdy skaza ta oblecze nie skażenie, a śmiertelność ta oblecze nieśmiertelność, tedy się spełni rzecz napisana: Pożarta jest śmierć do zwycięstwa.
2.WUJEK.1923A gdy to śmiertelne przyoblecze nieśmiertelność, tedy się stanie mowa, która jest napisana: Pożarta jest śmierć w zwycięstwie.
3.RAKOW.NTA gdy skazitelne to przyoblecze nieskazitelność, i śmiertelne to przyoblecze nieśmiertelność; tedy się sstanie ona mowa napisana: Połkniona jest śmierć w zwycięstwo.
4.GDAŃSKA.1881A gdy to, co jest skazitelnego, przyoblecze nieskazitelność, i to, co jest śmiertelnego, przyoblecze nieśmiertelność, tedy się wypełni ono słowo, które napisane: Połkniona jest śmierć w zwycięstwie.
5.GDAŃSKA.2017A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie.
6.JACZEWSKIA gdy śmiertelne to ciało nieśmiertelnem się stanie: - wówczas to dopiero spełni się to, co napisano o zwycięztwie nad śmiercią:
7.SYMONA gdy to śmiertelne przyoblecze nieśmiertelność, tedy się stanie słowo, które jest napisane: Pożarta jest śmierć w zwycięstwie.
8.MARIAWICIA gdy to śmiertelne ciało weźmie na siebie nieśmiertelność, wtedy się spełni słowo, które napisane jest: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, tedy wypełni się słowo, które jest napisane: Pochłonęło śmierć zwycięstwo.
10.DĄBR.GR.1961A kiedy to, co skazitelne, przyoblecze się w nieskazitelność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo, które jest napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
11.TYSIĄCL.WYD5A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
12.BRYTYJKAA gdy to, co skażone przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!
13.POZNAŃSKAKiedy to, co podlega zniszczeniu, przybierze postać niezniszczalną, a to, co śmiertelne, przybierze postać nieśmiertelną, wówczas spełni się to, co napisano. Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy to zniszczalne przyodzieje niezniszczalność i to śmiertelne przyodzieje nieśmiertelność, wtedy dokona się Słowo, które zostało napisane: Śmierć została pochłonięta dla zwycięstwa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy już to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność, i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi: Zwycięstwo wchłonęło śmierć!
17.TOR.PRZ.2023A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo, które jest zapisane: Pochłonięta została śmierć w zwycięstwie.