« 1Krn 17:14 1 Księga Kronik 17:15 1Krn 17:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPodle wszech słow tych a podle wszego widzenia tego tak mowił Natan ku Dawidowi.
2.WUJEK.1923Według tych wszystkich słów i według wszystkiego widzenia tego mówił Nathan do Dawida.
3.GDAŃSKA.1881Według tych wszystkich słów i według wszystkiego widzenia tego, tak mówił Natan do Dawida.
4.GDAŃSKA.2017Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z całym tym widzeniem, tak mówił Natan do Dawida.
5.KRUSZYŃSKINatan przemawiał do Dawida zgodnie z tymi wszystkimi słowami i z tym całym widzeniem.
6.TYSIĄCL.WYD5Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem przemówił Natan do Dawida.
7.BRYTYJKAZgodnie ze wszystkimi tymi słowy i zgodnie z całym tym widzeniem przemówił Natan do Dawida.
8.POZNAŃSKAZgodnie z tymi wszystkimi słowami i całym tym widzeniem mówił Natan z Dawidem.
9.WARSZ.PRASKANatan przemawiał do Dawida według tego, co mu zostało powiedziane i ukazane.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tymi wszystkimi słowami i według całego tego proroctwa, tak Natan mówił do Dawida.
11.EIB.BIBLIA.2016Natan przemówił więc do Dawida zgodnie z tymi słowami i stosownie do tego widzenia.