« 1Krn 17:16 1 Księga Kronik 17:17 1Krn 17:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle i to mało zda się w twem opatrzeniu, a przeto mowiłeś na dom sługi twego takież na będące czasy a uczyniłeś mię dziwnego nade wszytki ludzi, Panie Boże moj.
2.WUJEK.1923Ale i to zdało się mało przed oczyma twemi, przetóżeś mówił o domie sługi twego téż na przyszły czas: i uczyniłeś mię znamienitym nad wszystkie ludzie, Panie Boże.
3.GDAŃSKA.1881Lecz i to mało było przed oczyma twemi, o Boże! aleś też obietnicę uczynił o domie sługi twego na czas daleki, i wejrzałeś na mię według obyczaju ludzkiego, wywyższając mię, o Panie Boże!
4.GDAŃSKA.2017Lecz i to było jeszcze mało w twoich oczach, Boże, gdyż złożyłeś też obietnicę o domu swego sługi na daleką przyszłość i wejrzałeś na mnie jak na człowieka wysokiego stanu, PANIE Boże.
5.KRUSZYŃSKII to jeszcze mało było w oczach Twoich, o Boże. Mówiłeś o domu sługi Twego na przyszłość, spojrzałeś na mnie jako na człowieka postawionego wysoko, o Panie Boże.
6.TYSIĄCL.WYD5Ale i to jeszcze wydało się Tobie za mało, o Boże, lecz dałeś w sprawie domu swego sługi zapowiedź na daleką przyszłość. Wejrzałeś na mnie jak na człowieka znamienitego stanu, o Panie Boże.
7.BRYTYJKALecz mało tego jeszcze było w oczach twoich, Boże, więc dałeś domowi twego sługi obietnice na daleką przyszłość i dałeś mu oglądać przyszłe pokolenia ludzkie, Panie, Boże!
8.POZNAŃSKALecz i to jeszcze mało wydawało się Tobie, Boże, i dałeś obietnicę domowi sługi Twego na przyszłe czasy i wejrzałeś na mnie jako na człowieka znakomitego stanu, o Jahwe, Boże [mój]!
9.WARSZ.PRASKAI to ma być jeszcze nie wszystko, o Boże mój! Mówiłeś przecież o domu dla sługi twego na daleką przyszłość, ze mną zaś obchodzisz się, o Jahwe, Boże mój, jak z człowiekiem postawionym wysoko.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz i to było mało przed Twoimi oczyma, o Boże! Na daleki czas wskazuje obietnica w sprawie domu twojego sługi, więc spojrzałeś na mnie według ludzkiego zwyczaju, wywyższając mię, o WIEKUISTY, Boże!
11.EIB.BIBLIA.2016Uznałeś jednak, że to niewiele, Boże, skoro zapowiedziałeś rodowi swojego sługi odległą przyszłość i pozwoliłeś mi zobaczyć bieg przyszłych ludzkich spraw, PANIE, Boże!