« 1Krn 17:19 1 Księga Kronik 17:20 1Krn 17:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPanie, nie rownia tobie a nie jinego Boga kromie ciebie ze wszech, o ktorych słyszelismy uszyma naszyma.
2.WUJEK.1923Panie, niemasz podobnego tobie i niemasz innego Boga oprócz ciebie ze wszystkich, o którycheśmy słyszeli uszyma naszemi.
3.GDAŃSKA.1881Panie! nie masz podobnego tobie, i nie masz Boga oprócz ciebie, wedle wszystkiego, cośmy słyszeli w uszy nasze.
4.GDAŃSKA.2017PANIE, nie ma nikogo podobnego do ciebie i nie ma Boga oprócz ciebie według wszystkiego, co słyszeliśmy na własne uszy.
5.KRUSZYŃSKIO Panie, niema podobnego Tobie i niema Boga oprócz Ciebie, według tego wszystkiego, co słyszały uszy nasze.
6.TYSIĄCL.WYD5O Panie, nie ma podobnego Tobie i nie ma Boga oprócz Ciebie, zgodnie z tym wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy.
7.BRYTYJKAPanie, nie ma takiego jak Ty i nie ma Boga oprócz ciebie, według wszystkiego, co na własne uszy słyszeliśmy.
8.POZNAŃSKANie masz, o Jahwe, podobnego Tobie i nie ma Boga prócz Ciebie, według tego wszystkiego, cośmy słyszeli uszami swymi.
9.WARSZ.PRASKAO Jahwe, Ty nie masz sobie równego i oprócz Ciebie nie ma innych bogów, zgodnie z tym wszystkim, cośmy usłyszeli na własne uszy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY! Nie ma podobnego do Ciebie, i nie ma Boga oprócz Ciebie według wszystkiego, co słyszeliśmy w nasze uszy.
11.EIB.BIBLIA.2016PANIE, nikt nie jest taki, jak Ty! Nie ma Boga oprócz Ciebie. Nie słyszeliśmy o nikim podobnym.