« 1Krn 17:23 1 Księga Kronik 17:24 1Krn 17:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAć ostanie wielikie jimię twe a wielebno będzie aż na wieki, a będzie rzeczono: Pan zastępow Bog israhelski a dom Dawidow sługi jego trwać będzie s nim.
2.WUJEK.1923A imię twoje niechaj trwa i niech będzie uwielbione aż na wieki, i niech mówią: Pan zastępów, Bóg Izraelów, a dom Dawida, sługi jego, trwający przed nim.
3.GDAŃSKA.1881Niechajże się tak stanie, i niechaj będzie uwielbione imię twoje aż na wieki, aby mówiono: Pan zastępów, Bóg Izraelski, Bogiem jest nad Izraelem; a dom Dawida, sługi twego, niechaj umocniony będzie przed twarzą twoją.
4.GDAŃSKA.2017Niech stanie się tak, aby twoje imię było uwielbione na wieki, aby mówiono: PAN zastępów, Bóg Izraela, jest Bogiem nad Izraelem; niech dom Dawida, twego sługi, będzie utwierdzony przed tobą.
5.KRUSZYŃSKINiechaj się ostoi i niechaj imię Twoje będzie na wieki wywyższone, aby mówiono: Jahwe zastępów, Bóg Izraela jest Bogiem izraelskim! A dom Dawida, sługi Twego, niechaj będzie utwierdzony przed Tobą!
6.TYSIĄCL.WYD5ażeby <trwało> i wielbione było imię Twe na wieki w słowach: Pan Zastępów jest Bogiem Izraela! A dom Twojego sługi, Dawida, niech będzie trwały przed Twoim obliczem!
7.BRYTYJKANiechaj trwa i rośnie sława twoja na wieki, aby mówiono: Pan Zastępów, Bóg Izraela, jest Bogiem dla Izraela, a dom Dawida, twego sługi, niech będzie utwierdzony przed tobą.
8.POZNAŃSKANiech Imię Twoje trwa na wieki i niech będzie wielbione po wieczne czasy, aby mówiono: Jahwe Zastępów, Bóg Izraela, jest [rzeczywiście] Bogiem Izraela, a dom Dawida, sługi Twego, będzie utwierdzony przed Tobą.
9.WARSZ.PRASKANiech słowo Twoje nie przeminie, niech imię Twoje będzie uwielbione na wieki! Niech wszyscy dokoła wołają: O Jahwe Zastępów, Tyś Bogiem Izraela, Tyś Bogiem dla Izraela. Niech też umacnia się przed Twoim obliczem dom sługi Twojego, Dawida.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech się tak stanie i niech na zawsze będzie uwielbione Twoje Imię, by mówiono: WIEKUISTY Zastępów, Bóg Israela, jest Bogiem nad Israelem; a dom Dawida, Twego sługi, niechaj będzie umocniony przed Twym obliczem.
11.EIB.BIBLIA.2016Niech się też uwiarygodni i wsławi Twoje imię na wieki, tak by mówiono: Bogiem Izraela jest PAN Zastępów, Bóg Izraela! Ród Dawida zaś, twojego sługi, niech będzie niewzruszony przed Tobą.