« 1Krn 17:26 1 Księga Kronik 17:27 1Krn 18:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA począłeś błogoslawieństwo domu słudze twemu, aby zawżgi był przy tobie, bo twym, ❬Panie❭, pożegnanim pożegnan będzie na wieki.
2.WUJEK.1923I począłeś błogosławić domowi sługi twego, aby był zawżdy przed tobą; bo, gdy ty Panie błogosławisz, będzie błogosławion na wieki.
3.GDAŃSKA.1881Teraz tedy począłeś błogosławić domowi sługi twego, aby trwał na wieki przed tobą; boś ty Panie! jemu błogosławił, a będzie ubłogosławiony na wieki.
4.GDAŃSKA.2017Racz więc błogosławić dom swego sługi, aby trwał na wieki przed tobą. Co bowiem ty, PANIE, błogosławisz, będzie błogosławione na wieki.
5.KRUSZYŃSKII teraz racz pobłogosławić domowi sługi Twego, aby trwał na wieki przed Tobą; bo co Ty, Boże, pobłogosławiłeś, błogosławionym jest nazawsze".
6.TYSIĄCL.WYD5racz teraz pobłogosławić dom swego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki, bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, będzie błogosławione na wieki.
7.BRYTYJKAracz tedy pobłogosławić dom sługi twojego, aby był na wieki przed tobą, bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, jest błogosławione na wieki.
8.POZNAŃSKATeraz raczyłeś błogosławić domowi sługi Twego, aby trwał na wieki przed Tobą; Tyś bowiem pobłogosławił jemu, Jahwe, będzie więc błogosławiony na wieki!
9.WARSZ.PRASKAracz zesłać swoje błogosławieństwo na dom Twego sługi, aby trwał na wieki przed Twoim obliczem. Wszystko bowiem, co Ty pobłogosławisz, o Jahwe, pozostaje błogosławione na wieki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz zacząłeś błogosławić domowi Twojego sługi, aby przed Tobą trwał na wieki; a ponieważ Ty, WIEKUISTY, mu błogosławiłeś, więc będzie błogosławiony na zawsze.
11.EIB.BIBLIA.2016Postanowiłeś pobłogosławić ród swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki. Tak, PANIE, Ty pobłogosławiłeś - i będzie on błogosławiony na wieki.