« 1Krn 2:15 1 Księga Kronik 2:16 1Krn 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którego siostry były Sarwia i Abigail. Synowie Sarwii: Abisai, Joab i Asael, trzéj.
2.GDAŃSKA.1881A siostry ich: Sareija, i Abigail; a synowie Sarwii: Abisaj, i Joab, i Asael, trzej.
3.GDAŃSKA.2017A ich siostry to Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel – ci trzej.
4.KRUSZYŃSKII siostrami były: Ceruja i Abigail. Synowie Ceruji: Abszaj, Joab i Asael - trzej.
5.TYSIĄCL.WYD5A siostrami ich były: Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel, trzej;
6.BRYTYJKASiostrami ich były Seruja i Abigail. Synami Serui byli: Abiszaj, Joab i Asael, ci trzej.
7.POZNAŃSKASiostrami ich były Ceruja i Abigail. Ceruja miała trzech synów: Abszaja, Joaba i Asaela.
8.WARSZ.PRASKAIch siostrami były Seruja i Abigail. Seruja miała trzech synów: Abiszaja, Joaba i Asahela.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ich siostry to: Ceruja i Abigail; zaś synowie Ceruji to: Abiszai, Joab i Asahel, ci trzej.
10.EIB.BIBLIA.2016Ich siostrami były Seruja i Abigail. Synami Serui byli Abiszaj, Joab i Asael - ci trzej.