« 2Sam 21:15 2 Księga Samuela 21:16 2Sam 21:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jezbibenob, który był z rodu Arapha, którego oszczepu żelazo trzysta łótów ważyło, a był nowym mieczem przepasany, usiłował zabić Dawida.
2.GDAŃSKA.1881Tedy Jesbibenob, który był z synów jednego olbrzyma, (a grot drzewca jego ważył trzy sta syklów miedzi, a miał przepasany miecz nowy) umyślił był zabić Dawida.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Iszbibenob, który wywodził się z synów pewnego olbrzyma, a którego włócznia ważyła trzysta syklów brązu i który miał przepasany nowy miecz, postanowił, że zabije Dawida.
4.CYLKOWZamierzył wtedy Iszbi z Nob, jeden z rodu olbrzymów, którego włócznia trzysta szekli kruszcu ważyła, a który mieczem nowym był przepasany, zabić Dawida.
5.KRUSZYŃSKIWtedy niejaki Iszbi z Nob, należący do rodu Rafa, którego włócznia ważyła trzysta sykli miedzianych i przepasany był pasem nowym, zamierzył zabić Dawida.
6.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem niejaki Jiszbo-be-Nob, pochodzący od Rafy, którego włócznia ważyła trzysta syklóws brązu, przypasawszy nowy [miecz], mówił, że chce zabić Dawida.
7.BRYTYJKAPostanowił wtedy Iszbi z Not, potomek rodu olbrzymów, którego włócznia ważyła trzysta sykli kruszcu, a który miał przypasany nowy miecz, zabić Dawida.
8.POZNAŃSKAIszbi z Noba, potomek Refaitów, którego włócznia ważyła trzysta syklów spiżu i który był przepasany nowym mieczem, przechwalał się, że zabije Dawida.
9.WARSZ.PRASKAWtedy to jeden z potomków Rafy, niejaki Iszbobe–Nob, który miał włócznię z brązu ważącą trzysta sykli, a u boku całkiem nowy miecz, zaczął wołać, że zabije Dawida.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Iszbi z Nob, jeden z rodu olbrzymów, którego włócznia ważyła trzysta szekli kruszcu i był przepasany nowym mieczem, chciał zabić Dawida.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jiszbi-Benob, jeden z potomków Refaitów, krzyknął, że on uderzy na Dawida. A waga spiżowego grota jego włóczni wynosiła trzysta sykli, ponadto miał przy sobie nową, nie zużytą broń.