« 2Sam 21:17 2 Księga Samuela 21:18 2Sam 21:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wtóra téż wojna była w Gobie z Philistyny: tedy zabił Sobochai z Husathy Sapha, z rodu Arapha, z rodzaju olbrzymów.
2.GDAŃSKA.1881I stało się potem, że była znowu wojna w Gob z Filistynami, i zabił Sobochaj Husatycki Safa, który był z synów tegoż olbrzyma.
3.GDAŃSKA.2017Potem znowu była bitwa z Filistynami w Gob. Wtedy Sibbekaj Chuszatyta zabił Safa, który pochodził z synów tego olbrzyma.
4.CYLKOWI stało się następnie, że wynikła znowu walka pod Gob z Filistynami; wtedy ubił Sybchai, Chuszatyda, Safa, który również do rodu olbrzymów należał.
5.KRUSZYŃSKIPoza tym była jeszcze bitwa z Filistynami w Gob. Podówczas Sybchaj Huszatyta, zabił Safa, który należał do rodu Rafa.
6.TYSIĄCL.WYD5Jeszcze raz doszło do wojny z Filistynami w Gob. Sibbekaj Chuszatyta zabił wtedy Safa pochodzącego od Rafy.
7.BRYTYJKAZdarzyło się potem, że ponownie doszło do walki z Filistyńczykami w Gob, i wtedy Sybbekai Chuszatyta zabił Safa, który także wywodził się z rodu olbrzymów.
8.POZNAŃSKAPotem znowu doszło w Gob do walki z Filistynami. Wtedy to Sibbekaj Chuszatyta zabił Safa, który był potomkiem Refaitów.
9.WARSZ.PRASKAPotem znów stoczyli [Izraelici] bitwę z Filistynami w Gob. Sibbekaj Chuszatyta zabił wtedy Safa, który był jednym z potomków Rafy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie się stało, że znowu, pod Gob, wynikła walka z Pelisztinami, i wtedy Szybchaj, Chuszatyda, zabił Safa, który również należał do rodu olbrzymów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy potem znów doszło w Gob do bitwy z Filistynami, Sibekaj Chuszatyta położył trupem Safa, jednego z potomków Refaitów.